تفسير نور:
سوره كافرون آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بگو : اي كافران !‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْكَافِرُونَ » : بي‌باوران .‏

سوره كافرون آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آنچه را كه شما ( بجز خدا ) مي‌پرستيد ، من نمي‌پرستم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا » : آنچه . موصول است .‏

سوره كافرون آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و شما نيز نمي‌پرستيد آنچه را كه من مي‌پرستم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا » : آنچه . مراد خدا است . در قرآن از خدا به « مَنْ » ، ( نگا : ملك‌ / 16 ) و به « مَا » ، ( نگا : شمس‌ / 5 و 6 ) تعبير مي‌كنند .‏

سوره كافرون آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏همچنين نه من به گونه شما پرستش را انجام مي‌دهم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا » : آن عبادت و پرستش كه . ما ، مصدريّه است .‏

سوره كافرون آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و نه شما به گونه من پرستش را انجام مي‌دهيد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا » : مصدريّه است .‏

سوره كافرون آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آئين خودتان براي خودتان ، و آئين خودم براي خودم !‏

‏توضيحات : ‏
‏« لَكُمْ دِينُكُمْ وَ . . . » : چكيده آيات اين است كه : اي كافران ! ما و شما ، هم معبودمان جدا است و هم عبادتمان متفاوت است ( نگا : يونس‌ / 41 ، شعراء / 216 ) .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها