تفسير نور:
سوره قريش آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏به خاطر أنس و الفت قريش .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لإِيلافِ » : به خاطر الفت دادن و خوگر شدن . واژه ( إيلاف ) مصدر باب افعال يا مفاعله است . مي‌تواند يك مفعولي يا دو مفعولي بوده و اضافه مصدر به فاعل يا مفعول خود باشد ( نگا : لسان العرب ) . جار و مجرور ، متعلّق به ( فَلْيَعْبُدُوا ) است . يعني اگر قريشيها به خاطر هيچ نعمتي خدا را پرستش نكنند ، دست كم به خاطر همين يك نعمت بزرگ انس و الفت ايشان به كوچ تجارتي تابستانه و زمستانه پرامن و امان توأم با تعظيم و احترام مردمان در حق ايشان ، مي‌بايستي حق‌شناس باشند و خدا را پرستش كنند . يا جار و مجرور متعلّق به مفهوم سوره پيشين باشد . يعني ، يكي از علل نابودي سپاه حبشه ، نشان دادن عنايت پروردگار در حق ساكنان كعبه ، و بدين وسيله توليد امن براي كاروان قريشيان است . و يا اين كه جار و مجرور نه متعلّق به ماقبل و نه متعلّق به مابعد بوده و بلكه متعلّق به فعل محذوف ( إِعْجَبُوا ) باشد ( نگا : كبير ، جزء عمّ شيخ محمّد عبده ) .‏

سوره قريش آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏به خاطر انس و الفت ايشان به كوچ زمستانه و تابستانه ( بازرگاني به سوي يمن در زمستان و به سوي شام در تابستان ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِيلافِ » : بدل از إيلاف پيشين است . « رِحْلَةَ » : كوچ . مسافرت . مفعولٌ‌به است براي مصدر إيلاف . « الشِّتَآءِ » : زمستان . كوچ قريشيها در اين فصل به سوي يمن بود . « الصَّيْفِ » : تابستان . در اين فصل به شام بار سفر مي‌بستند .‏

سوره قريش آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بايستي خداوندگار اين خانه ( خدا ، كعبه ) را بپرستند ( كه اين امن و امنيّت را در طول راه و در شهرها و كشورهاي پر از كشمكش و ستم و جنگ و غارت ، براي ايشان فراهم آورده است ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« رَبَّ » : خداوندگار . صاحب .‏

سوره قريش آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏خداوندگاري كه از گرسنگي ايشان را رهانيده است و خوراكشان داده است ، و آنان را از خوف و هراس ( راهزنان قبائل در راهها ، و ستمگران و قلدران در شهرها و كشورها ، رهائي بخشيده است و ) ايمن ساخته است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَطْعَمَهُمْ » : خوراكشان داده است ( نگا : قصص‌ / 57 ) . « مِن جُوعٍ » : به جاي گرسنگي . براي رفع گرسنگي . حرف ( مِنْ ) بدليّه يا تعليليّه است ( نگا : قاسمي ) .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها