تفسير نور:
سوره هُمَزَة آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏واي به حال هر كه عيبجو و طعنه‌زن باشد !‏

‏توضيحات : ‏
‏« وَيْلٌ » : واي ! واويلا ! بدبختي و نابودي . هلاك و عذاب . ( نگا : بقره‌ / 79 ، ابراهيم‌ / 2 ، مريم‌ / 37 ) . « هُمَزَةٍ » : بسيار عيبجو . « لُمَزَةٍ » : بسيار طعنه‌زن . « هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ » : اين دو واژه صيغه مبالغه‌اند . از لحاظ معني آن اندازه به هم نزديكند كه در موارد بسياري به عنوان دو لفظ مترادف استعمال شده‌اند . هرچند با يكديگر فرق دارند ولي اين تفاوت به گونه‌اي است كه عدّه‌اي مفاهيم ( هُمَزَة ) را براي ( لُمَزَة ) ، و عدّه‌اي مقاصد ( لُمَزَة ) را براي ( هُمَزَة ) ذكر كرده‌اند ( نگا : تفهيم القرآن ) . از قبيل : الف - هُمَزَة ، بسيار غيبت كننده ، و لُمَزَة سخت عيبجو . ب - هُمَزَة ، عيبجوي با اشاره به دست ، لَمَزَة با زبان . ج - هُمَزَة ، آن كه روبرو بدگوئي كند ، و لُمَزَة آن كه در غياب . د - هُمَزَة ، آن كه آشكارا و به آواز بلند بگويد ، لُمَزَة در پنهاني و با اشاره ابرو و چشم . و معاني ديگر ( نگا : نوين ) . پس هر كه آبرو و حيثيّت مردم را به بازي گيرد ، و ايشان را تحقير كند و براي خوشايند خود يا ديگران كارهايشان را ناچيز شمارد و بديشان بديها نسبت دهد ، و در حضور يا در غياب ، آنان را توهين و تحقير نمايد ، و بزرگي خود را در كوچكي مردم ببيند ، هُمَزَة و لُمَزَة است .‏

سوره هُمَزَة آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِي جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏همان كسي كه دارائي فراواني را گرد مي‌آورد و آن را بارها و بارها مي‌شمارد . ( چرا كه از شمردن پول و سرشماري دارائي كيف مي‌كند و لذّت مي‌برد ، و فكر و ذكرش اموال ، و معبود و مسجودش درهم و دينار است . برق اين بت او را غرق شادي مي‌كند ، و نه تنها شخصيّت خويش كه تمام شخصيّتها را در آن خلاصه مي‌كند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَالاً » : دارائي فراوان . « عَدَّدَهُ » : آن را به كرّات و مرّات شمرده است و حساب آن را نگاه داشته است . باب تفعيل در اينجا براي تكثير است .‏

سوره هُمَزَة آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آخر گمان مي‌برد كه دارائيش بدو جاودانگي مي‌بخشد ! ( پس چرا چنين بت مشكل گشائي را نپرستد و شخصيّت همگان را در پاي آن قرباني نكند ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَخْلَدَهُ » : او را جاودانگي داده است . وي را سرمدي كرده است .‏

سوره هُمَزَة آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هرگزا هرگز ! ( چنين نيست ) . او بدون شكّ به خُرد كننده و درهم شكننده ( اعضاء و اندام ، آتش دوزخ نام ) پرت مي‌گردد و فرو انداخته مي‌شود .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لَيُنبَذَنَّ » : قطعاً و مسلّماً پرت مي‌گردد و فرو انداخته مي‌شود . « الْحُطَمَةِ » : بسيار در هم شكننده و خُرد كننده . نامي از نامهاي دوزخ است و بيانگر اين واقعيّت است كه تأثير آن همسان تأثير آذرخشهاي آسماني و امواج انفجاري مهيب است كه نه تنها ساختمانهاي عظيم را تخريب مي‌كنند ، بلكه شاخه‌هاي آهن و ستونهاي عظيم را هم خم مي‌نمايند و درهم مي‌شكنند .‏

سوره هُمَزَة آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏تو چه مي‌داني خُردكننده و درهم شكننده چيست‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَآ أَدْرَاكَ » : ( نگا : قارعه‌ / 3 ) .‏

سوره هُمَزَة آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آتش برافروخته خدا است !‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْمُوقَدَةُ » : فروزان . برافروخته .‏

سوره هُمَزَة آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آتشي كه ( به ژرفاي قلبها كه كانون كفر و كبر و فسق ، و مركز حبّ ثروت و قدرت و منزلت دنيوي بوده است ، فرو مي‌رود ) و بر دلها مسلّط و چيره مي‌شود .‏

‏توضيحات : ‏
‏« تَطَّلِعُ عَلي . . . » : چيره مي‌شود بر . « الأفْئِدَةِ » : جمع فُؤاد ، دلها .‏

سوره هُمَزَة آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آن آتشي ايشان را در بر مي‌گيرد كه سرپوشيده و دربسته است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ » : ( نگا : بلد / 20 ) .‏

سوره هُمَزَة آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در حالي كه آنان در ستونهاي درازي بسته مي‌شوند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« عَمَدٍ » : جمع عَمُود ، ستونها . « مُمَدَّدَةٍ » : دراز . « فِي عَمَدٍ » : حال ضمير ( هِمْ ) بوده و بيان وضع دوزخيان است . يا اين كه حال ضمير ( هَا ) و بيان حالت دوزخ است و معني آيه چنين خواهد بود : شعله‌هاي سوزان جهنّم به صورت ستونهاي كشيده و دراز ، دوزخيان را احاطه مي‌كند و ايشان را در برمي‌گيرد .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها