تفسير نور:
سوره قارعة آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ الْقَارِعَةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بلاي بزرگ !‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَلْقَارِعَةُ » : كوبنده . مصيبت سخت و بزرگ را مي‌گويند ( نگا : رعد / 31 ) . نامي از نامهاي قيامت است . مانند : حاقّه ( نگا : حاقّه‌ / 1 ) ، طامّه ( نگا : نازعات‌ / 34 ) ، صاخّه ( نگا : عبس‌ / 33 ) . مراد سرآغاز قيامت است كه جهان را در هم مي‌كوبد و هول و هراس آن ، دلها را به تپش مي‌اندازد . البتّه چنين خوف و فزع و وحشت و هراسي ، كافران و منافقان و مشركان و فاجران را در بر مي‌گيرد ، و مؤمنان در شادي و شادخواري بوده و دور از شدائد و مصائب مي‌باشند ( نگا : بقره‌ / 262 ، مائده‌ / 69 ، يونس‌ / 62 ، زخرف‌ / 68 ، احقاف‌ / 13 ) .‏

سوره قارعة آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ مَا الْقَارِعَةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بلاي بزرگ چيست و چگونه است‌ ؟ !‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا » : چيست‌ ؟ چگونه است‌ ؟ !‏

سوره قارعة آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏تو چه مي‌داني بلاي بزرگ چيست و چگونه است‌ ؟ !‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَآ أَدْرَاكَ » : تو چه مي‌داني‌ ؟ ! ( نگا : حاقّه / 3 ، مدّثّر / 27 ، مرسلات / 14 ) .‏

سوره قارعة آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏روزي است كه مردمان ، همچو پروانگانِ پراكنده ( در اينجا و آنجا حيران و سرگردان ) مي‌گردند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَوْمَ » : قيامت ، مدّت زماني است كه با نفخه صور اوّل شروع و با داوري در ميان مردم پايان مي‌گيرد . « الْفَرَاشِ » : پروانه . اسم جنس است . مراد پروانه‌هائي است كه شبها ديوانه‌وار و حيران پيرامون نور چراغ مي‌گردند و مي‌سوزند و مي‌افتند . عربها ، در سرگشتگي و ناداني و بي‌خبري از عاقبت كار ، به پروانه ضرب‌المثل مي‌زنند . « الْمَبْثُوثِ » : پراكنده .‏

سوره قارعة آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و كوهها ، همسان پشمِ رنگارنگِ حلاّجي شده مي‌شوند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْعِهْنِ » : پشم . پشم رنگ شده . « الْمَنفُوشِ » : زده شده . حلاّجي شده .‏

سوره قارعة آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏كسي كه ترازوي ( حسنات و نيكيهاي ) او سنگين باشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« ثَقُلَتْ » : سنگين گرديد . « مَوَازِينُ » : جمع ميزان ، ترازوها . جمع بستن آن براي تعظيم است . يا جمع موزون ، كشيده‌ها و سنجيده‌ها . يعني اعمال انسان ( نگا : اعراف‌ / 8 ) .‏

سوره قارعة آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏او در زندگي رضايت بخشي بسر مي‌برد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« عِيشَةٍ » : زندگي . « رَاضِيَةٍ » : رضايت بخش . يعني زندگيي كه صاحب آن بدان راضي و از آن خوشنود است ( نگا : حاقّه‌ / 21 ) .‏

سوره قارعة آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و امّا كسي كه ترازوي ( حسنات و نيكيهاي ) او سبك شود .‏

‏توضيحات : ‏
‏« خَفَّتْ » : سبك گرديد . مراد سبك شدن حسنات ، يا به عبارت ديگر ، كمتر بودن حسنات از سيّئات است .‏

سوره قارعة آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏مادرِ ( مهربان ) او ، پرتگاه ( ژرف دوزخ ) است ( و براي در آغوش كشيدن او ، دهان خود را به سويش باز كرده است ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أُمُّ » : مادر . براي ريشخند است . مراد مأوي و جايگاه است . « هَاوِيَةٌ » : پرتگاه و محلّ سقوط اشياء بدان . اسمي از اسماء دوزخ است .‏

سوره قارعة آيه 10
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏تو چه مي‌داني ، پرتگاه دوزخ چيست و چگونه است‌ ؟ !‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَاهِيَهْ » : مركب است از ( مَا ) استفهام و ( هِيَ ) ضمير و ( هْ ) سكته ( نگا : حاقّه‌ / 19 ) .‏

سوره قارعة آيه 11
‏متن آيه : ‏
‏ نَارٌ حَامِيَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آتش بزرگ بسيار گرم و سوزاني است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« حَامِيَةٌ » : بسيار گرم و سوزان ( نگا : غاشيه‌ / 4 ) .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها