تفسير نور:
سوره علق آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( اي محمّد ! بخوان چيزي را كه به تو وحي مي‌شود . آن را بياغاز و ) بخوان به نام پروردگارت . آن كه ( همه جهان را ) آفريده است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِقْرَأْ . . . » : از اوّل اين سوره تا آخر آيه پنجم ، نخستين آياتي است كه در غار حراء بر پيغمبر نازل شده است و با تابش اشعّه جديد وحي ، فصل تازه‌اي در تاريخ بشريّت گشوده گشته است . برابر فرمان الهي پيغمبر « قاري‌ » شد ( نگا : بيّنه‌ / 2 ) ولي « كاتب‌ » نشد ( نگا : جزء عمّ شيخ محمّد عبده ) .‏

سوره علق آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏انسان را از خون بسته آفريده است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« خَلَقَ » : هر چند فعل ( خَلَقَ ) در آيه نخست ، آفرينش انسان را هم در بر دارد ، ولي براي اهمّيّت مقام او مجدّدا از انسان سخن به ميان آمده است . « عَلَقٍ » : جمع عَلَقَة ، خون بسته و دَلَمه گونه ( نگا : حجّ‌ / 5 ، مؤمنون‌ / 14 ، غافر / 67 ، قيامه‌ / 38 ) .‏

سوره علق آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بخوان ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده‌تر است ( از آنچه تو مي‌انگاري . بعد از اين ، بزرگواريها و بخشندگيها از او خواهي ديد كه تعليم قرائت در برابر آنها ساده و ناچيز است ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« وَ رَبُّكَ الأكْرَمُ » : حرف واو استئنافيه است . واژه أكرم ، افزايش ربوبيّت و كرامت را مي‌رساند .‏

سوره علق آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏همان خدائي كه به وسيله قلم ( انسان را تعليم داد و چيزها به او ) آموخت .‏

‏توضيحات : ‏
‏« عَلَّمَ » : تعليم داد . ياد داد . « بِالْقَلَمِ » : به وسيله قلم . به واسطه قلم .‏

سوره علق آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بدو چيزهائي را آموخت كه نمي‌دانست .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا لَمْ يَعْلَمْ » : ( نگا : نحل‌ / 78 ) .‏

سوره علق آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏قطعاً ( اغلب ) انسانها سركشي و تمرّد مي‌آغازند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كَلاّ » : حَقّا . قطعاً . اين واژه را نبايد همواره به معني زجر و ردع بدانيم . بلكه مي‌تواند حرف تحقيق و تنبيه و جواب باشد و ( به راستي ) و ( حقّا ) و ( هان ) و ( آري ) معني شود ( نگا : نوين ) . « الإِنسَانَ » : غالب انسانها مراد است .‏

سوره علق آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏اگر خود را دارا و بي‌نياز ببينند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَن رَّءَاهُ » : وقتي خود را ببيند و بداند . واژه ( أَنْ ) از حروف ناصبه است . جمله ( أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَيا ) مفعولٌ‌له است . « إِسْتَغْنَيا‌ » : احساس قدرت و ثروت كرد . دارا شد و بي‌نياز گرديد ( نگا : عبس‌ / 5 ، ليل‌ / 8 ) .‏

سوره علق آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏مسلّماً بازگشت ( همگان در آن جهان ) به سوي پروردگار تو خواهد بود ( و او سركشان و متمرّدان را به كيفر اعمالشان مي‌رساند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الرُّجْعَيا‌ » : رجوع و بازگشت . مصدر ثلاثي مجرّد است .‏

سوره علق آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا ديده‌اي كسي را كه نهي مي‌كند و باز مي‌دارد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَرَأَيْتَ ؟ » : آيا ديده‌اي‌ ؟ آيا خبر داري‌ ؟ به من بگو ( نگا : كهف‌ / 63 ، مريم‌ / 77 ، فرقان‌ / 43 ) .‏

سوره علق آيه 10
‏متن آيه : ‏
‏ عَبْداً إِذَا صَلَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏بنده‌اي را چون به نماز ايستد ؟ ( آيا چنين بازدارنده‌اي مستحقّ عذاب الهي نيست‌ ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِذَا . . . » : جواب شرط محذوف است .‏

سوره علق آيه 11
‏متن آيه : ‏
‏ أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏به من بگو : اگر ( اين طاغي ياغي بر راه راست و ) بر طريق هدايت بود . ( چه مقام و منزلتي در پيش خدا مي‌داشت‌ ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِنْ » : جواب شرط محذوف است .‏

سوره علق آيه 12
‏متن آيه : ‏
‏ أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏يا اين كه ( ديگران را به جاي بازداشتن از نماز و ساير عبادات ) به تقوا و پرهيزگاري دستور مي‌داد ( آيا اين برايش بهتر نمي‌بود ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَوْ . . . » : جواب شرط محذوف است .‏

سوره علق آيه 13
‏متن آيه : ‏
‏ أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏به من بگو : اگر تكذيب كند ( قرآن و همه كتابها و چيزهائي را كه پيغمبران با خود آورده‌اند ) و پشت كند ( به ايمان و همه كارهاي خوب و پسنديده ، آيا سزاوار چه كيفري خواهد بود ، و حال و وضعش در قيامت چگونه خواهد شد ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِن كَذَّبَ وَ تَوَلَّيا‌ » : ( نگا : قيامه‌ / 32 ، ليل‌ / 16 ) . جواب شرط باز هم محذوف است .‏

سوره علق آيه 14
‏متن آيه : ‏
‏ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا او ندانسته است كه خداوند ( همه احوال او را مي‌پايد ، و همه اعمال وي را ) مي‌بيند ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَلَمْ يَعْلَمْ . . . يَرَيا‌ » : اشاره به اين واقعيّت است كه : عالَم هستي محضر خدا است .‏

سوره علق آيه 15
‏متن آيه : ‏
‏ كَلَّا لَئِن لَّمْ يَنتَهِ لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِيَةِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هرگزا هرگز ! ( آن چنان نيست كه او مي‌پندارد ) . اگر او ( از كارهاي خود دست برندارد و به اعمال زشت خويش ) پايان ندهد ، موي پيشانيش را مي‌گيريم و ( او را به سوي آتش دوزخ ) كشان كشان مي‌بريم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لَنَسْفَعَنْ » : مي‌گيريم و به شدّت مي‌كشيم . از ماده سَفْع ، به معني گرفتن و به شدّت كشيدن است . نون تأكيد اين فعل در رسم‌الخطّ قرآني با تنوين نوشته شده است . « نَاصِيَةِ‌ » : موي پيشاني ( نگا : هود / 56 ، رحمن‌ / 41 ) .‏

سوره علق آيه 16
‏متن آيه : ‏
‏ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏موي پيشاني دروغگوي بزهكار .‏

‏توضيحات : ‏
‏« نَاصِيَةٍ » : بدل است . « خَاطِئَةٍ » : بزهكار . مراد از موي پيشاني دروغگوي بزهكار ، صاحب آن است . واژه ( نَاصِيَةٍ ) به خود پيشاني هم گفته مي‌شود . در اين صورت معني آيه چنين است : پيشانيي كه نشانه دروغگوئي و بزهكاري در آن جلوه‌گر و پيدا است ( نگا : المنتخب ) .‏

سوره علق آيه 17
‏متن آيه : ‏
‏ فَلْيَدْعُ نَادِيَه ‏

‏ترجمه : ‏
‏بگذار او همنشينان و هم‌مجلسان خود را صدا بزند و به كمك بطلبد ( تا او را در جنگ با مؤمنان ، ياري بدهند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« نَادِيَ » : باشگاه . مجلس . در اينجا مراد اهل باشگاه و مجلس است . ذكر محل است و مراد حال .‏

سوره علق آيه 18
‏متن آيه : ‏
‏ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ما هم به زودي فرشتگان مأمور دوزخ را صدا مي‌زنيم ( تا او را به دوزخ ببرند و به ژرفاي آن بيندازند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« سَنَدْعُو » : در رسم‌الخطّ قرآني واو آخر آن حذف شده است . در قرآن هر جا كه واو ساكن به لام ساكن برسد ، واو برداشته شده است ( نگا : اعراب القرآن درويش ) . « الزَّبَانِيَةَ » : جمع زِبْنِيّ ، زِبْنِيَة ، زَبانِيّ ، و زابِن دانسته‌اند ( نگا : معجم الفاظ القرآن الكريم ) . در اصل به معني هُل‌دهندگان است . پاسبانان را بدين نام ناميده‌اند ، چون ديگران را هُل مي‌دهند و مي‌رانند . در اينجا مراد فرشتگان مأمور دوزخ است كه دوزخيان را هُل مي‌دهند و مي‌رانند ( نگا : تحريم‌ / 6 ) .‏

سوره علق آيه 19
‏متن آيه : ‏
‏ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هرگزا هرگز ! از او اطاعت مكن و ( به نماز خواندن خود ادامه بده و در برابر آفريدگار خويش ) سجده ببر و ( بدين وسيله به پروردگارت ) نزديك شو .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أسْجُدْ » : سجده ببر . مراد از سجده بردن ، مداومت و مواظبت بر اداي نماز است . « إِقْتَرِبْ » : با طاعات و عباداتِ بسيار به پروردگار دادار تقرّب حاصل كن و بدو نزديك شو .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها