تفسير نور:
سوره شرح آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا ما سينه تو را نگشوديم ( و دلت را از بند غم حيرت رها نساختيم ، و تاب تحمّل نابسامانيهاي محيط جاهليّت و سختيهاي مسؤوليّت بزرگ نبوّت را به تو عطاء نكرديم‌ ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَلَمْ نَشْرَحْ . . . » : شرح صدر . كنايه از : سعه صدر ، رهائي از غم و اندوه حيرت و ضلال پيش از نبوّت ، تاب تحمّل مشكلات مسؤوليّت نبوّت و رهبري ، صبر و حوصله در برابر ناملايمات محيط و دردسرهاي كفّار و مشركان و ديگران است ( نگا : انعام‌ / 125 ، زمر / 22 ، طه‌ / 25 ، نحل‌ / 106 ) .‏

سوره شرح آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و بار سنگين ( تلاش فراوان ، براي هدايت مردمان ) را از ( دوش ) تو برنداشتيم‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« وَضَعْنَا » : فرو آورديم . پائين آورديم . « وِزْر » : بار سنگين . مراد بار كمرشكن غم و رنج حاصل از مشاهده كفر و شرك و تبهكاريها و خونريزيها و ستمگريها و نابسامانيهاي جامعه پيش از نبوّت ، و تلاش و كوشش آن حضرت براي هدايت مردمان و دفع اذيّت و آزار ايشان در آغاز نبوّت است .‏

سوره شرح آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏همان بار سنگيني كه پشت تو را در هم شكسته بود ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَنقَضَ » : سنگيني كرده بود . گرانبار ساخته بود . مَجازاً شكستن پشت معني مي‌دهد .‏

سوره شرح آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و آوازه تو را بلند نكرديم و بالا نبرديم‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« ذِكْر » : آوازه . نام نيك . حسن شهرت . آواي گواهي به پيغمبري محمّد ، به دنبال گواهي به توحيد خداوند ، شبانه‌روز دست كم پنج بار بر فراز مناره‌ها و بر بال امواج تلويزيونها و راديوها در آفاق طنين‌انداز است .‏

سوره شرح آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ‏

‏ترجمه : ‏
‏چرا كه همراه با سختي و دشواري ، آسايش و آسودگي است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَإِنَّ . . . » : بيان علّت و سبب مطالب پيش است . « الْعُسْرِ » : سختي . دشواري ( نگا : بقره‌ / 185 ، طلاق / 7 ، كهف‌ / 73 ) . « يُسْراً » : آسايش . آسودگي .‏

سوره شرح آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ‏

‏ترجمه : ‏
‏مسلّماً با سختي و دشواري ، آسايش و آسودگي است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِنَّ مَعَ . . . » : تكرار آيه ، براي تحكيم مطلب پيشين و تأكيد اين سنّت خدائي در همه ادوار است .‏

سوره شرح آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هرگاه ( از كار مهمّي ) بپرداختي ، به دنبال آن ( به كار مهمّ ديگري بپرداز و در آن بكوش و ) رنج ببر ( و فرجام كاري را آغاز كار ديگري‌كن ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَرَغْتَ » : فراغت يافتي . تمام شدي و بيكار ماندي . « إنصَبْ » : رنج ببر . مؤمن بايد انسان متحرّك و پويائي باشد و پس از فراغت از وظيفه‌اي ، آماده كوشيدن و سختي كشيدن در وظيفه ديگري باشد . چون : ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم .‏

سوره شرح آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و يكسره به سوي پروردگارت روي آر ( و تنها بدو دل و اميد ببند ، و جز به او خود را مشغول مساز ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إرْغَبْ » : رغبت كن . علاقه‌مند شو ( نگا : قلم‌ / 32 ) .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها