تفسير نور:
سوره ليل آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏سوگند به شب در آن هنگام كه ( روي زمين را فرا مي‌گيرد ، و همه اشياء را با تاريكي خود ) مي‌پوشاند ( و مردمان و جانداران را به استراحت و سكون مي‌كشاند ) !‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَغْشَيا‌ » : فرا مي‌گيرد و مي‌پوشاند .‏

سوره ليل آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و به روز سوگند در آن هنگام كه جلوه‌گر و روشن مي‌گردد ( و ظلمت شب را مي‌راند و مردمان و جانداران را ديگر باره به جنبش و تلاش مي‌اندازد ) !‏

‏توضيحات : ‏
‏« تَجَلَّيا‌ » : روشن و آشكار گرديد . جلوه‌گر آمد .‏

سوره ليل آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و به آن كه نر و ماده را مي‌آفريند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الذَّكَرَ وَ الأُنثَيا‌ » : نر و ماده انسانها و حيوانها و گياهها و همه اشياء مراد است ( نگا : رعد / 3 ، ذاريات‌ / 49 ، يس‌ / 36 ) .‏

سوره ليل آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏سعي و تلاش شما جوراجور و گوناگون است ( و لذا جزا و سزاي شما هم متفاوت و مختلف خواهد بود ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« شَتَّيا‌ » : جمع شَتِيت ، پراكنده . مراد مختلف و متفاوت و از هم جدا است . دسته‌اي نيكوكار و پرهيزگار ، و گروهي بدكردار و ناپرهيزگار ، بعضي مؤمن و صادق ، و برخي كافر و فاسق ، و . . . تلاشهائي براي درم و شكم و لذائذ نفساني ، و تلاشهائي در راه خدمت به مردمان و رضاي يزدان و اجراي اوامر ربّاني . و . . . اين آيه بيانگر دو خطّ سير متمايز و جهت‌گيري متفاوت است و جواب قسم است .‏

سوره ليل آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏كسي كه ( در راه خدا دارائي خود را ) بذل و بخشش كند ، و پرهيزگاري پيشه سازد ( و از آفريدگار خويش بهراسد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَعْطَيا » : صرف كرد و داد . خرج و پخش كرد . « إتَّقَيا » : از خدا ترسيد . تقوا و پرهيزگاري پيشه كرد .‏

سوره ليل آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و به پاداش خوب ( خدا در اين سرا ، و خوبتر خدا در آن سرا ) ايمان و باور داشته باشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْحُسْنَيا » : پاداش خوب خدا كه در اين جهان بهره مؤمنان مي‌گردد ( نگا : زمر / 10 ، نحل‌ / 30 ) و پاداش بهتر خدا كه در آن جهان نصيب مسلمانان مي‌شود ( نگا : آل‌عمران‌ / 148 ، يونس‌ / 26 ) . خير مطلقي كه خدا آن را خير مي‌داند . يعني آن كسي كه بذل و بخشش مي‌كند و پرهيزگاري پيشه مي‌سازد و به خوب و خوبي ايمان دارد ، و در يك كلام ، حسنات و سيّئات و فضيلت و رذيلت را همسان نمي‌شمارد ، و بالطبع به پاداش نيكيها و پادافره بديها معتقد است . ( الْحُسْنَيا ) مي‌تواند صفت مشبّهه ، يا صفت تفضيلي باشد .‏

سوره ليل آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏( مشكلات و موانع را براي او آسان مي‌سازيم و در كار خير توفيقش مي‌دهيم و ) او را آماده رفاه و آسايش مي‌نمائيم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« نُيَسِّرُهُ » : او را مهيّا و آماده مي‌سازيم . « الْيُسْرَيا » : رفاه و آسايش . ساده و آسان . آيه متضمّن دو معني است : الف - او را آماده براي زندگي خوش و آسوده آخرت مي‌سازيم ( نگا : نحل‌ / 97 ) . ب - او را آماده انجام كارهاي ساده و آساني مي‌سازيم كه پيشتر براي او مشكل و دشوار بود . يعني در پرتو گام نهادن به راه خدا مشكلات را برايش ساده و در انجام آنها توفيقش مي‌دهيم ( نگا : مائده‌ / 16 ، عنكبوت‌ / 69 ) . اصولاً ايمان به معاد و پاداش عظيم الهي ، مشكلات را در نظر انسان سهل و آسان جلوه‌گر مي‌سازد و نه تنها مال ، بلكه جان خود را در طبق اخلاص مي‌گذارد و از اين ايثارگري لذّت مي‌برد .‏

سوره ليل آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و امّا كسي كه تنگ‌چشمي بكند ( و به بذل و بخشش دارائي در راه خدا دست نيازد ) و خود را بي‌نياز ( از خدا و توفيق و پاداش دنيوي و اخروي الهي ) بداند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إسْتَغْنَيا » : خود را بي‌نياز دانست . مراد بي‌نياز از خدا ، و مدد و ياري دنيوي ، و اجر و پاداش اخروي يزدان جهان است ( نگا : عبس‌ / 5 ) .‏

سوره ليل آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و به پاداش خوب ( خدا در اين سرا ، و خوبتر خدا در آن سرا ) ايمان و باور نداشته باشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْحُسْنَيا » : ( نگا : آيه ششم ) .‏

سوره ليل آيه 10
‏متن آيه : ‏
‏ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏او را آماده براي سختي و مشقّت ( و زندگي بس مشكل و ناگوار دوزخ ) مي‌سازيم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْعُسْرَيا » : سختي و مشقّت . شدّت و محنت . خواري ناشي از عدم توفيق در اعمال صالحه ( نگا : الميزان ) . عذاب دوزخ .‏

سوره ليل آيه 11
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن هنگام كه ( به گور ) پرت مي‌گردد ، دارائيش چه سودي به حال او دارد ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا يُغْنِي عَنْهُ » : چه سودي به حال او دارد ؟ سودي به حال او ندارد . واژه ( مَا ) استفهاميّه و براي انكار ، يا حرف نفي است . « تَردَّيا » : پرت گرديد . سقوط كرد . مراد سقوط در قبر يا سرنگون شدن به دوزخ است . هلاك شد و مرد .‏

سوره ليل آيه 12
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏مسلّماً نشان دادن ( راه هدايت و ضلالت به مردم ) بر عهده ما است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« عَلَيْنَا » : بر ما است . « الْهُدَيا » : رهنمود . راهنمائي . ارائه طريق .‏

سوره ليل آيه 13
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و قطعاً آخرت و دنيا همه از آن ما است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لَلآخِرَةَ وَ الأُولَيا » : آن جهان و اين جهان . مقدّم شدن آخرت بر دنيا ، به خاطر اهمّيّت فراوان و مقصود اصلي بودنِ آن است .‏

سوره ليل آيه 14
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَنذَرْتُكُمْ نَاراً تَلَظَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏من شما را از آتش هولناكي بيم مي‌دهم كه شعله‌ور مي‌شود و زبانه مي‌كشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَأَنذَرْتُكُمْ » : فاعل پيغمبر اسلام است كه خطاب به كفّار مكّه صحبت مي‌فرمايد . « تَلَظَّيا » : شعله‌ور مي‌شود . زبانه مي‌كشد . فعل مضارع است و در اصل ( تَتَلَظَّيا ) است .‏

سوره ليل آيه 15
‏متن آيه : ‏
‏ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏بدان داخل نمي‌شود و نمي‌سوزد مگر بدبخت‌ترين ( انسانها ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الأَشْقَيا‌ » : بدبخت‌ترين .‏

سوره ليل آيه 16
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏همان كسي كه ( حق و حقيقت را دروغ مي‌داند و آن را ) تكذيب مي‌نمايد و ( به آيات آسماني ) پشت مي‌كند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« تَوَلَّيا » : پشت كرد . رويگردان شد ( نگا : بقره‌ / 205 ، آل‌عمران‌ / 82 ، نجم‌ / 29 ) .‏

سوره ليل آيه 17
‏متن آيه : ‏
‏ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏وليكن پرهيزگارترين ( انسانها ) از آن ( آتش هولناك ) به دور داشته خواهد شد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الأتْقَيا » : پرهيزگارترين .‏

سوره ليل آيه 18
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏آن كسي كه دارائي خود را ( در راه خدا خرج مي‌كند و ) مي‌دهد تا خويشتن را ( به وسيله اين كار ، از كثافت بخل ) پاكيزه بدارد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَتَزَكَّيا » : خود را پاك مي‌دارد و پاكيزه مي‌كند . حال يا بدل از فاعل است .‏

سوره ليل آيه 19
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏هيچ كسي بر او حق نعمتي ندارد تا ( بدين وسيله به نعمتش پاسخ گويد و از سوي او آن ) نعمت جزا داده شود .‏

‏توضيحات : ‏
‏« تُجْزَيا » : نعمت جزا داده شود . سپاس گفته شود .‏

سوره ليل آيه 20
‏متن آيه : ‏
‏ إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏بلكه تنها هدف او جلب رضاي ذات پروردگار بزرگوارش مي‌باشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إبْتِغَآءَ » : خواستار شدن . طلبيدن . « وَجْهِ » : ذات ( نگا : انعام‌ / 52 ، كهف‌ / 28 ، قصص‌ / 88 ) .‏

سوره ليل آيه 21
‏متن آيه : ‏
‏ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏قطعاً ( چنين شخصي ، از كارهائي كه كرده است ) راضي خواهد بود و ( از پاداشهائي كه از پروردگار خود دريافت مي‌دارد ) خوشنود خواهد شد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لَسَوْفَ يَرْضَيا » : راضي خواهد بود . راضي خواهد شد ( نگا : توبه‌ / 96 ، نجم‌ / 26 ) .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها