تفسير نور:

سوره إنفطار آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هنگامي كه آسمان شكافته مي‌گردد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِنفَطَرَتْ » : شكافته شد . درز برداشت ( نگا : حاقّه‌ / 16 ، انشقاق / 1 ) .‏

سوره إنفطار آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و هنگامي كه ستارگان از هم مي‌پاشند و پخش و پراكنده مي‌شوند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إنتَثَرَتْ » : پراكنده شد . از هم پاشيد .‏

سوره إنفطار آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و هنگامي كه درياها شكاف برمي‌دارند . و به هم مي‌پيوندند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فُجِّرَتْ » : برجوشانده شدند و راه آنها به هم بازگردانده شد . يعني كوهها و تپه‌ها و ارتفاعات سواحل درياها برداشته شد و آب درياها به هم آميخته گرديد . منفجر گردانده شد . يعني اتمهاي دو عنصر اساسي آب ، اكسيژن و ئيدروژن ، بر اثر يك جرقّه و واكنش ، آزاد و منفجر گرديد ( نگا : نمونه ، تفهيم‌القرآن ) .‏

سوره إنفطار آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و هنگامي كه گورها زير و رو مي‌گردند ( و مردگان زنده مي‌شوند و بيرون مي‌آيند و براي حساب آماده مي‌شوند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« بُعْثِرَتْ » : زير و رو گردانده شد . پراكنده و گشوده گردانده شد .‏

سوره إنفطار آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آن گاه هركسي مي‌داند چه چيزهائي را پيشاپيش فرستاده است ، و چه چيزهائي را واپس نهاده است و بر جاي گذاشته است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا قَدَّمَتْ » : كارهاي نيكو يا زشتي كه انسان در زندگاني خود انجام داده است و پيش از مرگ بدانها دست يازيده است . كارهاي نيكي كه كرده است . « مَآ أَخَّرَتْ » : كارهائي كه آثار آنها بعد از او در دنيا باقي مانده است و نتائج آنها به او رسيده است ، از قبيل مقاصد رحماني همچون خيرات و صدقات جاريه و بناها و كتابهاي مفيد ، يا مقاصد شيطاني همچون بدعتها و نوشته‌هاي بد و قمارخانه‌ها و مشروب‌خانه‌ها ، و غيره . يا كارهاي نيكي كه بر اثر سهل‌انگاري نكرده است ( نگا : قيامت‌ / 13 ) .‏

سوره إنفطار آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏اي انسان ! چه چيز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حق او گولت زده است ( كه چنان بي‌باكانه نافرماني مي‌كني و خود را به گناهان آلوده مي‌سازي‌ ؟ ! ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا غَرَّكَ » : چه چيز تو را فريفته است‌ ؟ چه چيز مغرورت ساخته است‌ ؟ اين پرسش ، بيانگر تهديد شديدي ، و در عين حال توأم با نوعي لطف و محبّت است . « الْكَرِيمِ » : عظيم . بزگوار ( نگا : المراغي ) .‏

سوره إنفطار آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏پروردگاري كه تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسبت كرده است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« خَلَقَكَ » : تو را از نيستي به هستي آورده است . تو را شكل بخشيده است . « سَوَّاكَ » : تو را سر و سامان و نظم و نظام داده است ( نگا : بقره‌ / 29 ، كهف‌ / 37 ، قيامت‌ / 38 ) . « عَدَلَكَ » : تو را معتدل القامه و متناسب الاعضاء كرده است .‏

سوره إنفطار آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاء رَكَّبَكَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و آن گاه به هر شكلي كه خواسته است تو را درآورده است و تركيب بسته است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« صُورَةٍ مَّا » : واژه ( مَا ) زائد و دالّ بر تفخيم و تعظيم چيزي است كه بدان افزوده مي‌گردد ( نگا : جزء عم شيخ محمّد عبده ) . در اينجا دالّ بر بديع و زيبا بودن و تمام و كمال خلقت انسان است .‏

سوره إنفطار آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هرگزا هرگز ! ( آن چنان كه مي‌پنداريد نيست ) . اصلاً شما ( روز ) سزا و جزا را دروغ مي‌پنداريد و نادرست مي‌دانيد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الدِّينِ » : سزا و جزا ( نگا : فاتحه‌ / 4 ) .‏

سوره إنفطار آيه 10
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بدون شكّ نگاهباناني بر شما گمارده شده‌اند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« حَافِظِينَ » : نگهبانان . مراد فرشتگاني است كه مأمور حفظ و نگهداري اعمال انسانها هستند ( نگا : ق / 17 ، زخرف‌ / 80 ) .‏

سوره إنفطار آيه 11
‏متن آيه : ‏
‏ كِرَاماً كَاتِبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏نگاهباناني كه ( در پيشگاه پروردگار مقرّب و ) محترم هستند و پيوسته ( اعمال شما را ) مي‌نويسند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كِرَامًا » : جمع كَريم ، بزرگواران ( نگا : فرقان‌ / 72 ، عبس‌ / 16 ) .‏

سوره إنفطار آيه 12
‏متن آيه : ‏
‏ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏مي‌دانند هركاري را كه مي‌كنيد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا » : هركاري اعم از خير و شر .‏

سوره إنفطار آيه 13
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏مسلّماً نيكان در ميان نعمت فراوان بهشت بسر خواهند برد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الأبْرَارَ » : جمع بَرّ ، نيكوكاران ( نگا : انسان‌ / 5 ) . « نَعِيمٍ » : نعمت . در اينجا مراد بهشت جاويدان است . ذكر آن به صورت نكره ، براي بيان اهمّيّت و گستردگي و عظمت اين نعمت است .‏

سوره إنفطار آيه 14
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و مسلّماً بدكاران در ميان آتش سوزان دوزخ بسر خواهند برد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْفُجَّارَ » : جمع فاجِر ، بدكاران . كساني كه از فرمان خدا سرپيچي مي‌كنند و دستور او را پشت گوش مي‌اندازند . كساني كه پرده شريعت و عفاف و تقوي را پاره مي‌كنند ( نگا : ص‌ / 28 ) . « جَحِيمٍ » : آتش برافروخته و سوزان . دوزخ .‏

سوره إنفطار آيه 15
‏متن آيه : ‏
‏ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در روز سزا و جزا داخل آن مي‌گردند و با آتش آن مي‌سوزند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَصْلَوْنَهَا » : به آتش دوزخ داخل مي‌گردند و مي‌سوزند و برشته مي‌شوند و درد و رنج آن را مي‌چشند ( نگا : نسأ / 10 ، ابراهيم‌ / 29 ، ص‌ / 56 ) .‏

سوره إنفطار آيه 16
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و آنان هيچ گاه از دوزخ بيرون نمي‌آيند و از آن دور نمي‌شوند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« غَآئِبِينَ » : ( نگا : اعراف‌ / 7 ، نمل‌ / 20 ) .‏

سوره إنفطار آيه 17
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( اي انسان ! ) تو چه مي‌داني كه روز سزا و جزا چگونه است‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَآ أَدْرَاكَ » : چه مي‌داني ! ( نگا : حاقّه‌ / 3 ، مدّثّر / 27 ، مرسلات‌ / 14 ) .‏

سوره إنفطار آيه 18
‏متن آيه : ‏
‏ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آخر تو ( اي انسان ! ) چه مي‌داني كه روز سزا و جزا چگونه است‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا يَوْمُ الدِّينِ » : مراد اين است كه حقيقت و چگونگي قيامت را كسي چنان كه بايد نمي‌داند .‏

سوره إنفطار آيه 19
‏متن آيه : ‏
‏ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئاً وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏روزي است كه هيچ كسي براي هيچ كسي كاري نمي‌تواند بكند و از دست كسي براي كسي كاري ساخته نيست ، و در آن روز فرمان ، فرمان خدا است و بس ، و كارو بار كلاً بدو واگذار مي‌گردد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لا تَمْلِكُ » : قادر به انجام كاري نيست . نمي‌تواند ( نگا : سبأ / 42 ) . « الاْمْرُ » : فرمان . كار ( نگا : روح‌البيان ) .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها