تفسير نور:
سوره عبس آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ عَبَسَ وَتَوَلَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏چهره در هم كشيد و روي برتافت !‏

‏توضيحات : ‏
‏« عَبَسَ » : چهره در هم كشيد . اخم و تخم كرد . مخاطب پيغمبر است . بدان گاه كه سران قريش در خدمتش بودند و اميدوار بود كه دعوتش را بپذيرند و با اسلام ايشان ، قبائل و مردمان زيادي آئين يكتاپرستي را پذيرا گردند ، مسلمان نابيناي صادق و صميمي و عاشق دينداري ، و راغب فهم علم و دانش آسماني ، به نام ابن ام‌مكتوم به مجلس درآمد و با صداي بلند مكرّراً از آن حضرت تقاضاي درس و وعظ قرآن و احكام دين كرد . اثر ناخوشنودي در چهره مباركش پديدار شد و از او روي گرداند و سرگرم ادامه دعوت اشراف به سوي دين خدا گرديد . لذا مورد خطاب و عتاب آفريدگار قرار گرفت ، و اين مسأله ، درس عبرت جاويداني براي مسلمانان شد .‏

سوره عبس آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ أَن جَاءهُ الْأَعْمَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏از اين كه نابينائي به پيش او آمد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَن جَآءَهُ الأعْمي‌ » : مفعولٌ‌له است .‏

سوره عبس آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏تو چه مي‌داني ، شايد او ( از آموزش و پرورش تو بهره گيرد و ) خود را پاك و آراسته سازد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا يُدْرِيكَ » : تو چه مي‌داني‌ ؟ ( نگا : احزاب‌ / 63 ، شوري‌ / 17 ) .‏

سوره عبس آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏يا اين كه پند گيرد و اندرز بدو سود برساند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَذَّكَّرُ » : متّعظ شود . پندپذير گردد . « فَتَنفَعَهُ » : فعل ( تَنفَعَ ) منصوب به ( أَنْ ) مقدّر بعد از فاء سببيّه است و جواب ( لَعَلَّ ) است ( نگا : غافر / 37 ) . « الذِّكْري‌ » : ( نگا : انعام‌ / 69 و 90 ، اعراف‌ / 2 ، هود / 114 و 120 ) .‏

سوره عبس آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏امّا آن كس كه خود را ( از دين و هدايت آسماني ) بي‌نياز مي‌داند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إسْتَغْني‌ » : خود را بي‌نياز مي‌بيند از چيزي كه با خود آورده‌اي ، و به ثروت و قدرت دنيوي بسنده مي‌كند .‏

سوره عبس آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏تو بدو روي مي‌آوري و مي‌پردازي !‏

‏توضيحات : ‏
‏« تَصَدّي‌ » : رو مي‌كني . فعل مضارع است و در اصل ( تَتَصَدّي ) است .‏

سوره عبس آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏چه گناهي بر تو است اگر او ( با آب ايمان ، از چرك كفر ) خويشتن را پاك و پاكيزه ندارد ؟ !‏

‏توضيحات : ‏
‏« وَ مَا عَلَيْكَ » : در حالي كه گناهي بر تو نيست . چه گناهي بر تو است‌ ؟ حرف واو حاليّه يا عاطفه است . واژه ( مَا ) نافيه يا استفهاميّه است .‏

سوره عبس آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ وَأَمَّا مَن جَاءكَ يَسْعَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏امّا كسي كه شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي‌آيد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَسْعي‌ » : به تلاش مي‌ايستد ، با علاقه مي‌آيد . حال فاعل ( جَآءَ ) است .‏

سوره عبس آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ وَهُوَ يَخْشَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و از خدا ترسان است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« وَ » : واو حاليّه است ، و ( هُوَ يَخْشي ) حال فاعل ( جَآءَ ) است .‏

سوره عبس آيه 10
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏تو از او غافل مي‌شوي ( و بدو اعتناء نمي‌كني ! ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« تَلَهّي‌ » : غافل مي‌گردي . توجّه نمي‌كني . فعل مضارع است . در اصل ( تَتَلَهّي ) بوده و در حقيقت نقطه مقابل ( تَصَدّي ) است .‏

سوره عبس آيه 11
‏متن آيه : ‏
‏ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏نبايد چنين باشد ! اين آيات ( قرآني و شريعت آسماني ) يادآوري و آگاهي است و بس .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كلاّ » : نبايد چنين كرد . حقّا . « اِنَّهَا » : اين كه آيات قرآني . ضمير ( ها ) به ( آيات ) برمي‌گردد . يا اين كه به قرآن برمي‌گردد و به خاطر تأنيث خبر ، مؤنّث آمده است ( نگا : آلوسي ) . « تَذْكِرَةٌ » : يادآوري كردن . بيدارباش و آگاهي دادن .‏

سوره عبس آيه 12
‏متن آيه : ‏
‏ فَمَن شَاء ذَكَرَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏پس هر كه خواهد از آن پند گيرد ( و هركه خواهد سرِ خويش گيرد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« ذَكَرَهُ » : از قرآن پند و اندرز گرفت . ضمير ( هُ ) به قرآن برمي‌گردد كه مشارٌاليه آيات است . بعضيها آن را به خدا برمي‌گردانند . در اين صورت معني چنين است : هركه خواهد خدا را ياد كند و به ياد او باشد .‏

سوره عبس آيه 13
‏متن آيه : ‏
‏ فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در نامه‌هاي گرامي و ارجمند ضبط و ثبت است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« صُحُفٍ » : جمع صَحيفه ، نامه‌ها و كتابها . هرگونه برگه نوشته شده‌اي اعم از كاغذ و پوست و غيره . در اينجا مراد صفحات اذهان و نسخه‌هاي اوراق پراكنده‌اي است كه آيات مبارك قرآن در آن حفظ و ضبط و ثبت مي‌شده و بعدها به صورت كتاب جامع همه آيات درآمده كه همين قرآن است ، و پيوسته با خطها و شكل‌هاي متنوّع نگارش مي‌يابد ، و در روزگار ما گذشته از صفحات اذهان و اوراق ، بر روي نوار و صفحه هوا و طول امواج ضبط و پخش مي‌شود . « مُكَرَّمَةٍ » : گرامي . محترم .‏

سوره عبس آيه 14
‏متن آيه : ‏
‏ مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( نامه‌هائي كه ) فرا و بالا ( از كلام بشر ) و داراي مكانت و منزلت والايند ( و دور از هرگونه تحريف و آميزش ) و پاك ( از هر نوع شائبه خرافات و عقائد باطل و فاسد ، و زدوده از نقص و كم و كاست ) هستند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَرْفُوعَةٍ » : والا و بالا . داراي منزلت و مكانت . « مُطَهَّرَةٍ » : پاك از آلودگي خرافات . منزّه از تحريف . به دور از نقص .‏

سوره عبس آيه 15
‏متن آيه : ‏
‏ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏با دست نويسندگاني ( نگارش يافته‌اند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« سَفَرَةٍ » : جمع سافِر ، نويسندگان . مراد نويسندگان و حاملان و مبلّغان آيات قرآن است كه از همان طلوع و نزول قرآن ، هرچه از آيات نازل مي‌شد ، با اشتياق و بي‌درنگ از زبان پيغمبر دريافت مي‌داشتند و در سينه‌ها حفظ و ضبط ، و بر روي استخوانها و سنگها و تخته‌ها و اوراق مي‌نگاشتند و به ديگران مي‌آموختند .‏

سوره عبس آيه 16
‏متن آيه : ‏
‏ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( نويسندگاني ) كه بزرگوار و نيكمنش و نيكوكردارند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كِرَامِ » : جمع كَريم ، بزرگواران . بزرگ‌منشان . « بَرَرَةٍ » : جمع بارّ ، نيكوكرداران . نيكوكاران . يادآوري : بيشتر تفسيرها ( صُحُف ) را لوح محفوظ ، و ( سَفَرَةٍ ) را فرشتگان خدا دانسته‌اند . برخي هم ( صُحُف ) را كتابهاي آسماني ، و ( سَفَرَةٍ ) را جمع سَفير ، و به معني انبياء خدا قلمداد كرده‌اند ، و ضمير ( ها ) در آيه 11 را هدايت و شريعت آسماني به طور خاصّ يا عام شمرده‌اند .‏

سوره عبس آيه 17
‏متن آيه : ‏
‏ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏كشته باد انسان ! چه خدا نشناس و ناسپاس است !‏

‏توضيحات : ‏
‏« قُتِلَ الإِنسَانُ ! » : كشته باد انسان ! نفرين بر بشر ! واژه ( قُتِلَ ) براي دعا ، و مراد از ( انسان ) جنس بشر است . « مَآ أَكْفَرَهُ ! » : چه كافر و خدانشناس است ! چه كافر نعمت و ناسپاس است ! چنين جمله‌اي بيانگر خشم خدا از كافر و ناسپاس است .‏

سوره عبس آيه 18
‏متن آيه : ‏
‏ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏خدا او را از چه چيز مي‌آفريند ؟ !‏

‏توضيحات : ‏
‏« مِنْ أَيِّ شَيْءٍ . . . » : استفهام تحقير است . يعني از چه چيز ناچيزي خدا او را آفريده است‌ ؟ اين همه سركشي و ناسپاسي چيست‌ ؟ !‏

سوره عبس آيه 19
‏متن آيه : ‏
‏ مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏او را از نطفه ناچيزي مي‌آفريند و قوّت و قدرت ( و جمال و كمال ) بدو مي‌بخشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« قَدَّرَهُ » : قدرت و توانائي بدو داده است . اندازه‌گيري دقيقي در ساختارش به كار رفته است . هر يك از اندامهاي او را براي كاري و مناسب با ساير اعضاء آفريده است .‏

سوره عبس آيه 20
‏متن آيه : ‏
‏ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏سپس راه ( شناخت خوبي و بدي ) را براي او آسان مي‌كند ( تا راه هدايت را در پيش گيرد ، و راه ضلالت را ترك گويد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« السَّبِيلَ » : راه تشخيص هدايت و ضلالت و خوبي و بدي ( نگا : بلد / 10 ) در پرتو عقل و فكر و الهام و وحي .‏

سوره عبس آيه 21
‏متن آيه : ‏
‏ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بعد او را مي‌ميراند و وارد گورش مي‌گرداند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أمَاتَهُ » : او را مي‌راند . « أَقْبَرَهُ » : وارد گورش گردانْد .‏

سوره عبس آيه 22
‏متن آيه : ‏
‏ ثُمَّ إِذَا شَاء أَنشَرَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏سپس هر وقت خواست او را زنده مي‌گرداند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَنشَرَهُ » : زنده‌اش گرداند ( نگا : انبياء / 21 ، دخان‌ / 35 ) .‏

سوره عبس آيه 23
‏متن آيه : ‏
‏ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هرگزا هرگز ! انسان ( با وجود طول حيات ) دستوري را كه خدا بدو داده است ( و وظائفي را كه براي وي تعيين كرده است ، آن چنان كه شايسته مقام باعظمت الهي است ) هنوز كه هنوز است انجام نداده است !‏

‏توضيحات : ‏
‏« كَلاّ » : حَقّا . هرگزا هرگز . اين واژه مي‌تواند معني مشهور خود ، يعني ( نه چنين است ) داشته باشد . چرا كه بسياري از افراد كوتاه‌بينِ پرادّعاء چنين مي‌پندارند كه وظائف خود را در برابر خدا به انجام رسانيده‌اند ولي اين آيه شريفه ، انديشه و گفته ايشان را نادرست مي‌شمارد . « لَمَّا يَقْضِ » : هنوز انجام نداده است . تاكنون به وظيفه خود عمل نكرده است .‏

سوره عبس آيه 24
‏متن آيه : ‏
‏ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و درباره آن بينديشد ( كه چگونه ما آن را براي او فراهم كرده‌ايم ، و در ساختمان مواد غذائي و اجزاء حيات‌بخش آن ، چه دقّت و مهارت و ظرافتي به كار برده‌ايم ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَلْيَنظُرْ » : بايد كه بنگرد . معلوم است كه در اينجا نگريستن به معني انديشيدن و دقّت لازم به كار بردن است .‏

سوره عبس آيه 25
‏متن آيه : ‏
‏ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبّاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏ما آب را از آسمان به گونه شگفتي مي‌بارانيم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« صَبَبْنَا » : فرو ريخته‌ايم . بارانده‌ايم .‏

سوره عبس آيه 26
‏متن آيه : ‏
‏ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقّاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏سپس زمين را مي‌شكافيم و از هم باز مي‌كنيم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« شَقَقْنَا الأرْضَ » : شكافتن زمين . اشاره به قابليّت خاكها و سنگها براي درز برداشتن و پذيرش هوا و نور و جوانه‌هاي گياهان در خود ، و روي هم رفته آماده زراعت گشتن است .‏

سوره عبس آيه 27
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن دانه‌ها را مي‌رويانيم ( كه مايه اصلي خوراك انسان است ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« حَبّاً » : دانه‌ها . مراد دانه‌هائي است كه مايه اصلي تغذيه انسان و بسياري از حيوانات است . اگر دانه‌ها يك دو سالي بر اثر خشكسالي قطع شود ، قحطي و گرسنگي تمام جهان را فرا مي‌گيرد .‏

سوره عبس آيه 28
‏متن آيه : ‏
‏ وَعِنَباً وَقَضْباً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و رَزها و گياهان خوردني را .‏

‏توضيحات : ‏
‏« عِنَباً » : انگور . رَز . مو . « قَضْباً » : گياهان خوردني همچون سبزيجات ، كه اغلب دستچين و به صورت خام خورده مي‌شوند .‏

سوره عبس آيه 29
‏متن آيه : ‏
‏ وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و درختان زيتون و خرما را .‏

‏توضيحات : ‏
‏« زَيْتُوناً وَ نَخْلاً » : ذكر اين دو ميوه ، بدان خاطر است كه داراي موادّ غذائي سودمند و سلامت آفرينند .‏

سوره عبس آيه 30
‏متن آيه : ‏
‏ وَحَدَائِقَ غُلْباً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و باغهاي پردرخت و انبوه را .‏

‏توضيحات : ‏
‏« غُلْباً » : جمع غَلْباء ، باغي كه درختان تنومند داشته و پر و انبوه باشد .‏

سوره عبس آيه 31
‏متن آيه : ‏
‏ وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و ميوه و چَراگاه را .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَاكِهَةً » : ميوه . « أَبّاً » : چَراگاه . گياهان خودرو .‏

سوره عبس آيه 32
‏متن آيه : ‏
‏ مَّتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏براي استفاده و بهره‌مندي شما و چهارپايان شما .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَتَاعاً . . . » : ( نگا : نازعات‌ / 33 ) .‏

سوره عبس آيه 33
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هنگامي كه صداي هراس‌انگيز گوش‌خراش ( نفخه صور دوم ) برآيد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الصَّآخَّةُ » : صداي كركننده . صداي گوش‌خراش . حادثه عظيم . مراد نفخه صور دوم است كه به دنبال برخورد اجرام و كرات آسماني بر اثر تخريب جهان ، طنين‌انداز مي‌گردد ( نگا : زمر / 68 ) و انسان را از همه‌چيز جز خود و اعمالش و سرنوشتش غافل مي‌كند .‏

سوره عبس آيه 34
‏متن آيه : ‏
‏ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز كه انسان فرار مي‌كند از برادر خود .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَفِرُّ » : مي‌گريزد . علّت گريز اين است كه هركسي براي نجات خود مي‌كوشد ، و از آنان كه گمان مي‌برد ، چه بسا از او درخواست كمك كنند ، فرار مي‌كند .‏

سوره عبس آيه 35
‏متن آيه : ‏
‏ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و از مادر و پدرش !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره عبس آيه 36
‏متن آيه : ‏
‏ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و از همسر و فرزندانش .‏

‏توضيحات : ‏
‏« صَاحِبَة‌ » : زن . همسر . « بَنِيهِ » : پسرانش . در اينجا مراد فرزنداني است ، كه در دنيا انسان جان و مال را فداي ايشان مي‌كند .‏

سوره عبس آيه 37
‏متن آيه : ‏
‏ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز هركدام از آنان وضعي و گرفتاري بزرگي دارد كه او را به خود سرگرم مي‌كند و از هر چيز ديگري باز مي‌دارد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« شَأْن‌ » : وضع و حال . كاروبار . « يُغْنِيهِ » : او را بسنده است . يعني مجالي براي او باقي نمي‌گذارد تا امكان و فرصت اين را داشته باشد به ديگران بپردازد . او را به خود مشغول مي‌كند و بي‌خبر از ديگران مي‌سازد .‏

سوره عبس آيه 38
‏متن آيه : ‏
‏ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، چهره‌هائي شاد و درخشانند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مُسْفِرَةٌ‌ » : شادان و خندان . درخشان و بشّاش .‏

سوره عبس آيه 39
‏متن آيه : ‏
‏ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏خندان و مسرورند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« ضَاحِكَةٌ‌ » : خندان . « مُسْتَبْشِرَةٌ‌ » : مسرور . خوش و خرّم .‏

سوره عبس آيه 40
‏متن آيه : ‏
‏ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و در آن روز چهره‌هائي غبار ( غم و اندوه ) بر آنها نشسته است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« غَبَرَةٌ » : گرد و خاك برخاسته و در هوا پراكنده . مراد غبار غم و اندوه و كدورت و افسردگي است .‏

سوره عبس آيه 41
‏متن آيه : ‏
‏ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ابر تيره و سياه ( هراس و اندوه ) آن رخسارها را مي‌پوشاند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« قَتَرَةٌ‌ » : ابر تيره و سياه ( نگا : المصحف الميسّر ) . دودگونه‌اي از هول و هراس و غم و اندوه ، رخساره را مي‌پوشاند ( نگا : معجم‌الفاظ القرآن الكريم ) . همچنين ( نگا : يونس‌ / 26 ) .‏

سوره عبس آيه 42
‏متن آيه : ‏
‏ أُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آنان ، كافران بزهكار و بدكردارند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْفَجَرَةُ‌ » : جمع فاجِر ، كسي كه آشكارا به فسق و فجور دست مي‌يازد ، و بر ضدّ شرع مي‌شورد ( نگا : المصحف الميسّر ) .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها