تفسير نور:
سوره نازعات آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏سوگند به همه چيزهائي كه ( نيروئي بدانها داده شده است كه بدان اشياء را از قرارگاه خود ) كاملاً برمي‌كنند و بيرون مي‌كشند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« النَّازِغاَتِ » : بركنندگان . بيرون كشندگان . براي واژه‌هاي پنجگانه ( نَازِعَات ، نَاشِطَات ، سَابِحَات ، سَابِقَات ، مُدَبِّرَات ) بيش از شش معني بيان كرده‌اند ( نگا : تفسير كبير ) . از جمله : فرشتگان ، ستارگان آسمان ، اسبان مجاهدان ، ارواح مردگان ، غازيان و جهادگران ، قلوب مردمان ، و گاهي آميزه‌اي از اينها . امّا اغلب مفسّران طرفدار ستارگان و فرشتگانند . بهترين نظريّه ، سخن تفسير المنتخب است كه گردآورنده چكيده همه نظرات است و ما آن را پسنديده و تقديم داشته‌ايم . « غَرْقاً » : به گونه اغراق‌آميز . به تمام و كمال .‏

سوره نازعات آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به همه چيزهائي كه ( نيروئي بدانها داده شده است كه بدان اشياء را از قرارگاه خود ) چابكانه و استادانه بيرون مي‌كشند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« النَّاشِطَاتِ » : آنهائي كه كارها را آهسته و آرام ، ولي استادانه و چابكانه به انجام مي‌رسانند .‏

سوره نازعات آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به همه چيزهائي كه ( سرعتي بدانها داده شده است كه در پرتو آن ، وظائف خود را هر چه زودتر ) به گونه ساده و آسان انجام مي‌دهند !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره نازعات آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به همه چيزهائي كه ( در انجام وظائف محولّه بر ديگران ) كاملاً سبقت مي‌گيرند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« السَّابِقَاتِ » : پيش‌تازان . سبقت‌گيرندگان .‏

سوره نازعات آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْراً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به همه چيزهائي كه ( با ويژگيهائي كه بدانها داده شده است ) به اداره امور مي‌پردازند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْمُدَبِّرَاتِ » : گردانندگان . اداره‌كنندگان . « أَمْراً » : كار . مراد كارها است . چرا كه اين واژه اسم جنس و به منزله جمع است ( نگا : تفسير كبير ) . جواب قسم محذوف است . يعني سوگند به همه اين آفريده‌هاي عجيب و غريب جهان ، كه رستاخيز برپا مي‌شود و قيامت مي‌آيد .‏

سوره نازعات آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( رستاخيز و قيامت برپا گردد ) در آن روزي كه ( نفخه اوّل ، در صور دميده مي‌شود و ) زلزله‌اي در مي‌گيرد ( و دنيا خراب مي‌گردد و همگان مي‌ميرند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« تَرْجُفُ » : مي‌لرزد . مي‌لرزاند . اين فعل به صورت لازم و متعدّي به كار مي‌رود . « الرَّاجِفَةُ » : لرزان . لرزاننده . مراد نفخه نخستين صور است كه در جهان مي‌پيچد و جهان را مي‌لرزاند و خراب مي‌گرداند . برخي گفته‌اند : مراد زلزله كره زمين و از هم پاشيدن آن است .‏

سوره نازعات آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏سپس ( نفخه دوم ، در صور دميده مي‌شود و زلزله نخستين ) زلزله ديگري به دنبال خواهد داشت ( كه مردگان زنده مي‌گردند و رستاخيز و قيامت آغاز مي‌شود ، و جهان ابدي آغاز مي‌گردد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« تَتْبَعُهَا » : به دنبال آن مي‌آيد و رخ مي‌دهد . « الرَّادِفَةُ » : پيرو . به دنبال آينده . مراد نفخه دوم است كه بعد از نفخه اوّل قرار دارد و اعلام فرا رسيدن رستاخيز و قيامت است . برخي گفته‌اند : مراد زلزله و تكاني است كه آسمانها را به دنبال ويراني زمين در بر مي‌گيرد ( نگا : زمر / 68 ) .‏

سوره نازعات آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏دلهائي در آن روز تپان و پريشان مي‌گردند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« وَاجِفَةٌ » : مضطرب و پريشان . لرزان و نگران . تپنده و آشفته .‏

سوره نازعات آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و چشمانشان فرو افتاده و فروخفته مي‌گردد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَبْصَارُهُمْ » : چشمان ايشان . مراد صاحبان چشمها است . « خَاشِعَةً » : ذليل و خوار . فرو افتاده و فروخفته .‏

سوره نازعات آيه 10
‏متن آيه : ‏
‏ يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( اينان در دنيا ) مي‌گفتند : آيا ما دوباره ( زنده مي‌گرديم و ) به زندگي بازگردانده مي‌شويم‌ ؟ !‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَرْدُودُونَ » : برگردانده شدگان . « الْحَافِرَةِ » : راه طي شده . حالت نخستين و زندگي پيشين . مراد حيات دوباره و آفرينش دوباره است .‏

سوره نازعات آيه 11
‏متن آيه : ‏
‏ أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً نَّخِرَةً ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا وقتي كه استخوانهاي پوسيده و فرسوده‌اي خواهيم شد ( به زندگي بازگردانده مي‌شويم‌ ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« عِظَام‌ » : جمع عَظْم ، استخوانها . « نَخِرَةً » : پوسيده . فرسوده .‏

سوره نازعات آيه 12
‏متن آيه : ‏
‏ قَالُوا تِلْكَ إِذاً كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( تمسخركنان ) مي‌گفتند : اين ( بازگشت به زندگي دوباره ، اگر انجام‌پذير گردد ) در اين صورت بازگشت زيانبار و زيان‌بخشي خواهد بود ! ( و ما هرگز از اين زيانها نخواهيم كرد ، و چنين كاري ممكن نيست ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« تِلْكَ » : اين رجعت و بازگشت . « إِذاً » : آن گاه . « كَرَّةٌ » : بازگشت . برگشت . « خَاسِرَةٌ » : زيانبار . زيان‌بخش . پرضرر و زيان .‏

سوره نازعات آيه 13
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( بازگشت آنان چندان مشكل نيست ) تنها صدائي ( از صور ) برمي‌خيزد و بازگشت انجام مي‌پذيرد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« هِيَ » : بازگشت . زندگي . رجعت به حيات دوباره . « زَجْرَةٌ » : صدا و فرياد . مراد صداي صور براي بار دوم است كه بر اثر آن همه مردگان زنده مي‌گردند .‏

سوره نازعات آيه 14
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ناگهان همگان ( به پا مي‌خيزند و ) در دشت پهناور و سفيد محشر آماده مي‌شوند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« السَّاهِرَةِ » : دشت و بيابان سفيد و هموار و پهناور . مراد صحراي محشر است .‏

سوره نازعات آيه 15
‏متن آيه : ‏
‏ هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« حَدِيثُ » : سخن . خبر . داستان . « هَلْ أَتَاكَ . . . » : مطلب با استفهام شروع شده است تا شوق شنونده بيدار ، و آماده شنيدن داستان گردد .‏

سوره نازعات آيه 16
‏متن آيه : ‏
‏ إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ‏

‏ترجمه : ‏
‏بدان گاه كه پروردگارش او را در زمين مقدّس طُوي صدا زد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُويً » : ( نگا : طه‌ / 12 ) . « الْوَادِي‌ » : سرزمين . ياء آخر آن در رسم‌الخطّ قرآني حذف شده است . « طُويً » : نام سرزميني در شام ، ميان مَدْيَن و مصر ، در پائين كوه طور سينا ، نخستين بار ، در آنجا به موسي ( ع ) وحي شد . بدل از ( الْوادي ) است .‏

سوره نازعات آيه 17
‏متن آيه : ‏
‏ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏( بدو گفت : ) برو به سوي فرعون كه سركشي و طغيان كرده است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« طَغي‌ » ، : سركشي كرده است . در كفر و عصيان و ظلم ، از حد گذشته است . از مرز بندگي فراتر رفته است .‏

سوره نازعات آيه 18
‏متن آيه : ‏
‏ فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى ‏

‏ترجمه : ‏
‏بگو : آيا ميل داري ( از آنچه در آن هستي ) ، رها و پاك گردي‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« هَل لَّكَ . . . » : آيا ميل داري‌ ؟ خبر مبتداي محذوفي چون ( مَيْلٌ ) و ( رَغْبَةٌ ) است ، در اصل چنين است : هَل لَّكَ مَيْلٌ ؟ اين شيوه ، در خواستِ توأم با سازش و نرمش است . « تَزَكّي‌ » : پاك گردي . فعل مضارع است و اصل آن ( تَتَزكّي ) است .‏

سوره نازعات آيه 19
‏متن آيه : ‏
‏ وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و تو را به سوي پروردگارت رهبري كنم ( و او را به تو بشناسانم ) تا تو ( از او ) انديشناك و بيمناك گردي ( و خلاف نكني‌ ؟ )‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَتَخْشي‌ » : خشيت ، ترس و هراسي است كه نتيجه احساس به عظمت و قدرت خدا است . چنين احساسي هم با شناخت او ، در دل انسان پديدار مي‌شود ( نگا : فاطر / 28 ) .‏

سوره نازعات آيه 20
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏( موسي به پيش فرعون رفت و ) معجزه بزرگ ( خود ، يعني تبديل عصا به اژدها ) را بدو نشان داد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الآيَةَ الْكُبْري‌ » : معجزه بزرگ . مراد تبديل عصا به اژدها است . نشان دادن معجزه و كار عملي ، پس از بيان ادلّه و براهين قولي بوده است .‏

سوره نازعات آيه 21
‏متن آيه : ‏
‏ فَكَذَّبَ وَعَصَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏امّا فرعون ، موسي را دروغگو ناميد و ( نبوّت او را نپذيرفت ، و از چيزي كه از جانب خدا با خود آورده بود ) سرپيچي كرد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كَذَّبَ » : موسي را تكذيب كرد و پيغمبريش را دروغ ناميد . « عَصي‌ » : از دستورهاي آسماني و رهنمودهاي الهي سرپيچي و سركشي كرد .‏

سوره نازعات آيه 22
‏متن آيه : ‏
‏ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏سپس پشت كرد و رفت و ( براي مبارزه با موسي ) به سعي و تلاش پرداخت .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَدْبَرَ » : پشت كرد و رفت .‏

سوره نازعات آيه 23
‏متن آيه : ‏
‏ فَحَشَرَ فَنَادَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏آن گاه ( جادوگران را ) گرد آورد و ( مردمان را ) دعوت كرد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« حَشَرَ » : بسيج كرد . گرد آورد . مراد گرد آوردن جادوگران است ( نگا : شعراء / 36 و 53 ) . « نَادي‌ » : دعوت كرد . فرا خواند . بانگ برداشت ( نگا : زخرف‌ / 51 ) .‏

سوره نازعات آيه 24
‏متن آيه : ‏
‏ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و گفت : من والاترين معبود شما هستم !‏

‏توضيحات : ‏
‏« أناَ رَبُّكُمْ الأعْلي‌ » : با توجّه به خاصّيّت نفسِ آفت‌زده طاغيان كه كلمه حق و دعوت به آن ، بر طغيان و غرورشان مي‌افزايد ( نگا : بقره‌ / 206 ، صافّات‌ / 35 ) و مال و منال و مقام گاهي به ادّعاي الوهيّتشان مي‌كشاند ( نگا : زخرف‌ / 51 ) جنون پادشاهي هم فرعون ماديگرا را بر آن داشته است كه در اوقات معمولي معبودهائي براي خود برگزيند ( نگا : اعراف‌ / 127 ) و در لحظاتي خويشتن را يگانه معبود ديگران بداند ( نگا : شعراء / 29 ، قصص‌ / 38 ) و زماني خود را معبود والايِ والا بنامد . هميشه تاريخ ، شاهد خداگونه‌ها بوده و سخن قال يا حال ايشان را شنيده است . مگر از كافران بي‌ادب ، جز اين بايد شنيد ؟‏

سوره نازعات آيه 25
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏خدا او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار كرد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« نَكَالَ » : تعذيب . عذاب و عقوبت . مفعول مطلق است و يا منصوب به نزع خافض است . « الآخِرَةِ وَ الأُولي‌ » : آن جهان و اين جهان . چون عذاب آخرت مهم‌تر از عذاب دنيا است ، ذكر آن پيشتر آمده است .‏

سوره نازعات آيه 26
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏در اين ( داستان موسي و فرعون ، درس ) عبرت بزرگي است براي كسي كه ( از خدا ) بترسد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لِمَن يَخْشي‌ » : عبرت گرفتن از چنين داستانهائي تنها براي كساني ميسّر است كه خوف و خشيت و احساس مسؤوليّت به دل راه داده‌اند .‏

سوره نازعات آيه 27
‏متن آيه : ‏
‏ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏( اي منكرانِ معاد ! ) آيا آفرينش ( مجدّد پس از مرگ ) شما سخت‌تر است يا آفرينش آسمان كه خدا آن را ( با اين همه عظمت سرسام‌آور و نظم و نظام شگفت ، بالاي سرتان همچون كاخي ) بنا نهاده است‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« خَلْقاً » : آفرينش . ساختار . تمييز است . « أَأَنتُمْ أَشَدُّ . . . » : اين آيه پاسخ گفتار منكران معاد است كه مي‌گفتند : أإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ . اجزاء كرات آسماني را از عدم آفريده است و آنها را به شكل خورشيدها و ماهها و ستاره‌ها درآورده است ، اجزاء متفرّق بدن شما را نيز بازآفريني مي‌كند و بهم مي‌پيوندد و در صحنه حيات مجدّد حاضر مي‌گرداند و مورد بازخواستتان قرار مي‌دهد . پس چه جاي شگفتي است‌ ؟‏

سوره نازعات آيه 28
‏متن آيه : ‏
‏ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد ، و آن را آراسته و پيراسته كرد و سر و سامانش بخشيد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« رَفَعَ » : بالا برد . گسترش داد . « سَمْكَ » : ارتفاع . بلندا . بعضي آن را سقف و آسمانه دانسته‌اند . « سَوّي‌ » : ساخته و پرداخته كرد . يعني هر يك را فواصل معيّن و اندازه و خاصّيّت ويژه بخشيد و در مدارات خود جاي داد و يكي را به ديگري مرتّبط ساخت . ( نگا : بقره‌ / 29 ) .‏

سوره نازعات آيه 29
‏متن آيه : ‏
‏ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏و شب آن را تاريك كرد ، و روزِ آن را پديدار و روشن ساخت .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَغْطَشَ » : تاريك كرد . ديجور ساخت . « أَخْرَجَ » : پديدار كرد . ظهور بخشيد . مراد روشن كردن است . « ضُحي‌ » : اوائل روز . تمام روز ( نگا : اعراف‌ / 98 ، طه‌ / 59 ، ضحي‌ / 1 ، نازعات‌ / 46 ) .‏

سوره نازعات آيه 30
‏متن آيه : ‏
‏ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏و پس از آن ، زمين را غلتاند و ( به شكل بيضي در آورد و ) گستراند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« دَحَاهَا » : آن را پرت كرد و غلتاند . آن را به شكل بيضي درآورد و گستراند . چون اغلب تفسيرها و فرهنگها ( دحو ) را تنها به معني ( گسترانيدن ) ذكر كرده‌اند ، چند جمله را براي تأكيد معني غلتاندن و قِل دادن از دو تفسير عيناً ذكر مي‌نمائيم : أَصْلُ الدَّحْوِ الإِزالَةُ لِلشَّيْء مِنْ مَكانٍ إِلي مَكانٍ ، وَ مِنْهُ يُقالُ : إِنَّ الصَّبِيَّ يَدْحُو بِالْكُرَةِ ، أَيْ يَقْذِفُهَا عَلي وَجْهِ الأرْضِ ( نگا : تفسير كبير ) . دَحَاهَا : بَسَطَهَا وَ أَوْسَعَهَا لِسُكْني أَهْلِها ، أَوْ جَعَلَهَا عَلي شَكْلِ دِحْيَةٍ وَ هِيَ الْبَيْضَةُ ( نگا : تفسير و بيان مفردات القرآن ) . همچنين ( نگا : فرهنگهاي : محيط‌المحيط ، لسان‌العرب . تفسيرهاي : المصحف‌الميسّر ، پرتوي از قرآن ، المنار جلد اوّل صفحه 248 ) .‏

سوره نازعات آيه 31
‏متن آيه : ‏
‏ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏آب آن را و چراگاه آن را پديدار كرد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَرْعي‌ » : چراگاه . « مَآءَها وَ مَرْعَاهَا » : اشاره به مايه حيات جانداران و اقوات آنها است .‏

سوره نازعات آيه 32
‏متن آيه : ‏
‏ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏و كوهها را محكم و استوار كرد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَرْسَاهَا » : ثابت و استوار كرد ( نگا : رعد / 3 ، حجر / 19 ، نحل‌ / 15 ) .‏

سوره نازعات آيه 33
‏متن آيه : ‏
‏ مَتَاعاً لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏براي استفاده شما و چهارپايان شما ( همه اينها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار كرده‌ايم ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَتَاعاً » : بهره‌مندي و بهره‌گيري . استفاده . مفعولٌ‌له است .‏

سوره نازعات آيه 34
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِذَا جَاءتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏هنگامي كه بزرگترين حادثه ( و بلاي سخت طاقت‌فرساي قيامت ) فرا مي‌رسد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الطّآمَّةُ » : حادثه عظيم . مصيبت طاقت‌فرسا . بلاي سخت و فراگير . مراد قيامت است . « الْكُبْري‌ » : بزرگترين . معلوم است هيچ مصيبت و واقعه‌اي بزرگتر از قيامت نيست .‏

سوره نازعات آيه 35
‏متن آيه : ‏
‏ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، انسان به ياد مي‌آورد همه كوششها و تلاشهائي را كه كرده است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَوْمَ » : بدل از ( إِذَا ) است و جواب ( إِذَا ) محذوف است و تفصيل نهفته در آيات بعدي است . يعني همين كه طامّه كبري روي آورد ، عالَم و روز و دوره‌اي پيش مي‌آيد كه در آن موجبات غفلت و فراموشي از ميان مي‌رود ، و . . .‏

سوره نازعات آيه 36
‏متن آيه : ‏
‏ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و دوزخ براي هر فرد بينائي ، آشكار و نمايان مي‌گردد ( و بر كسي مخفي نمي‌ماند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« بُرِّزَتْ » : نموده شد . آشكار گردانده شد .‏

سوره نازعات آيه 37
‏متن آيه : ‏
‏ فَأَمَّا مَن طَغَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏امّا آن كسي كه طغيان و سركشي كرده باشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« طَغي‌ » : سركشي و نافرماني كرده باشد ( نگا : نازعات‌ / 17 ) .‏

سوره نازعات آيه 38
‏متن آيه : ‏
‏ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏و زندگي دنيا را ( برگزيده باشد و بر آخرت ) ترجيح داده باشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« ءَاثَرَ » : برگزيده باشد . ترجيح داده باشد .‏

سوره نازعات آيه 39
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏قطعاً دوزخ جايگاه ( او ) است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْمَأْوي‌ » : منزل و جايگاه .‏

سوره نازعات آيه 40
‏متن آيه : ‏
‏ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏و امّا آن كس كه از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد ، و نفس را از هوي و هوس بازداشته باشد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَقَامَ رَبِّهِ » : ( نگا : رحمن‌ / 46 ، ابراهيم‌ / 14 ) . مَقام ، در اصل به معني جايگاه اقامت است . در اينجا مراد شخص حاضر در آن است كه ذات خداوند سبحان است .‏

سوره نازعات آيه 41
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ‏

‏ترجمه : ‏
‏قطعاً بهشت جايگاه ( او ) است .‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره نازعات آيه 42
‏متن آيه : ‏
‏ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏از تو درباره قيامت مي‌پرسند كه در چه زماني واقع مي‌شود ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَيَّانَ » : چه وقت‌ ؟ كي‌ ؟ « مُرْسَاهَا » : وقوع قيامت و برپا شدن آن . مصدر ميمي است از إِرْساء ( نگا : اعراف‌ / 187 ، هود / 41 ) .‏

سوره نازعات آيه 43
‏متن آيه : ‏
‏ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏تو را چه آگهي و خبر از آن‌ ؟ ! ( تو چيزي از آن نمي‌داني ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فِيمَ » : مخفّف ( فِي مَا ) است . « ذِكْري‌ » : خبر دادن . بيان كردن .‏

سوره نازعات آيه 44
‏متن آيه : ‏
‏ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏آگاهيِ از زمان قيامت ، به پروردگارت واگذار مي‌گردد ( و اطّلاع از وقوع آن كار پروردگار تو است‌ ؛ نه تو ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مُنتَهي‌ » : انتهاء . واگذاري ( نگا : نجم‌ / 14 و 42 ) . « إِلي رَبِّكَ مُنتَهَاهَا » : چكيده مطلب اين است : تنها خداوند از وقوع قيامت آگاه است و بس ( نگا : اعراف‌ / 187 ، لقمان‌ / 34 ) .‏

سوره نازعات آيه 45
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏وظيفه تو تنها و تنها بيم دادن و هوشدار باش به كساني است كه از قيامت مي‌ترسند ( و روح حق‌جوئي و حق‌طلبي دارند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مُنذِرُ » : بيم‌دهنده . اعلام خطركننده . « مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا » : اين گونه تعبيرات اشاره به اين حقيقت است كه اگر كساني دچار طغيان نفساني نشده باشند و بلكه انديشناك بوده و آماده پذيرش حق باشند ، گوش دل به اندرزهاي آسماني فرا مي‌دهند ، و ادلّه و برهان ، خردهايشان را تكان مي‌دهد ( نگا : بقره‌ / 2 ) .‏

سوره نازعات آيه 46
‏متن آيه : ‏
‏ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ‏

‏ترجمه : ‏
‏روزي كه آنان برپائي رستاخيز را مي‌بينند ( چنين احساس مي‌كنند كه در جهان ) گوئي جز شامگاهي يا چاشتگاهي از آن درنگ نكرده‌اند و بسر نبرده‌اند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لَمْ يَلْبَثُوا » : درنگ نكرده‌اند . نمانده‌اند و بسر نبرده‌اند ( نگا : بقره‌ / 259 ، مؤمنون‌ / 112 و 114 ) . « عَشِيَّةً » : شب هنگام . آخر روز . « ضُحي‌ » : چاشتگاه . اوّل روز . « عَشِيَّةً أَوْضُحَاهَا » : مراد چند ساعتي است ( نگا : يونس‌ / 45 ، احقاف‌ / 35 ، مؤمنون‌ / 113 ) . مرجع ( هَا ) واژه ( عَشِيَّةً ) است و بيانگر اين است ، صبحِ همان عصرگاه مراد است .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها