تفسير نور:
سوره مرسلات آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏سوگند به آيه‌هائي كه ( توسّط جبرئيل ، پياپي بر محمّد ) فرو فرستاده مي‌شود ! براي پخش خوبيها و نيكيها .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْمُرْسَلاتِ » : فرو فرستاده شده‌ها . درباره پنج واژه مُرْسَلات ، عَاصِفَات ، نَاشِرَات ، فَارِقَات ، و مُلْقِيَات ، در پنج آيه اوّل اين سوره ، نظريّه‌هاي گوناگوني اظهار شده است ، از جمله : برخي آنها را فرشتگان ، و برخي بادها ، و بعضي آيات قرآن مي‌دانند . اين سه نظريّه از ساير نظرات ، طرفداران بيشتري دارد . ما رأي سوم را برگزيديم كه در تفسير كبير و المنتخب بدان اشاره شده است . « عُرْفاً » : به معني معروف ، كار نيك . خير و خوبي . مفعولٌ‌له است يا منصوب به نزع خافض . پياپي . در اين صورت حال ضمير مستتر در ( مرسلات ) يا مفعول مطلق است و در اصل چنين است : وَ الْمُرْسَلاتِ إِرْسَالاً ، أَيْ مُتَتَابِعَةً .‏

سوره مرسلات آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به آيه‌هائي كه ( سائر اديان را ) سخت در هم نورديده و منسوخ مي‌كنند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْعَاصِفَاتِ » : جمع عاصِفَة ، درهم پيچنده و نابود كننده ( نگا : تفسير كبير ) . تندباد . « عَصْفاً » : نابود كردن . تند وزيدن . سرعت گرفتن . مفعول مطلق است .‏

سوره مرسلات آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْراً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به آيه‌هائي كه ( حكمت و هدايت را در دل جهانيان ) به گونه گسترده‌اي پخش مي‌كنند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« النَّاشِرَاتِ » : پخش‌كنندگان . « نَشْراً » : پخش كردن . مفعول مطلق‌است .‏

سوره مرسلات آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ فَالْفَارِقَاتِ فَرْقاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به آيه‌هائي كه ( حق و باطل را ) كاملاً از هم جدا مي‌سازند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْفَارِقَاتِ » : جداسازندگان .‏

سوره مرسلات آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْراً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به آيه‌هائي كه ياد ( خدا ) و پند و اندرز ( آسماني ) را ( به مردم ) مي‌رسانند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْمُلْقِيَاتِ » : رسانندگان پيام آسماني به مردم . « ذِكْراً » : ياد . پند و اندرز . مفعولٌ‌به است .‏

سوره مرسلات آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ عُذْراً أَوْ نُذْراً ‏

‏ترجمه : ‏
‏براي ( اتمام حجّت با بندگان و رفع ) عذر ، و بيم دادن ( ايشان از عذاب ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« عُذْراً » : آيات قرآني پند و اندرز آسماني و بيدارباش الهي را به مردم مي‌رسانند تا خدا با ايشان اتمام حجّت كرده باشد ، و فرداي قيامت عذري نداشته باشند . « نُذْراً » : براي بيم دادن مردم از عذاب و عقاب الهي . « عُذْراً أَوْ نُذْراً » : مفعولٌ‌له هستند .‏

سوره مرسلات آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏قطعاً چيزي كه از آن بيم داده مي‌شويد ( و قيامت نام دارد ) به وقوع مي‌پيوندد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَا تُوعَدُونَ » : آنچه بدان مژده داده مي‌شويد و بيم مي‌گرديد . مراد قيامت و آخرت است .‏

سوره مرسلات آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏هنگامي كه ستارگان محو و تاريك مي‌گردند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« طُمِسَتْ » : نابود شدند . بي‌نور گشتند ( نگا : نساء / 47 ، يس‌ / 66 ، قمر / 37 ) .‏

سوره مرسلات آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِذَا السَّمَاء فُرِجَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و هنگامي كه آسمان شكافته مي‌گردد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فُرِجَتْ » : شكافته گرديد ( نگا : انشقاق / 1 ) .‏

سوره مرسلات آيه 10
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و هنگامي كه كوهها بركنده و پراكنده مي‌گردند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« نُسِفَتْ » : از جا كنده شد و پخش گرديد . بركنده و پراكنده گرديد ( نگا : طه‌ / 97 و 105 ) .‏

سوره مرسلات آيه 11
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و هنگامي كه براي پيغمبران تعيين وقت مي‌گردد ( تا براي اداي شهادت بر ملّت خود ، حاضر شوند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الرُّسُلُ » : پيغمبران . « أُقِّتَتْ » : تعيين وقت گرديد . يعني براي اداي گواهي بر ملّت خود جمع مي‌گردند ( نگا : مائده‌ / 109 ، زمر / 69 ) . اصل اين واژه ( وقت ) است و از مصدر ( توقيت ) .‏

سوره مرسلات آيه 12
‏متن آيه : ‏
‏ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( اين كارها ) براي چه روزي پس انداخته و در نظر گرفته شده‌اند ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« أُجِّلَتْ » : به تأخير افكنده شده است . تعيين گشته است . از مصدر تأجيل به معني به تأخير انداختن . تعيين مدّت كردن . عقب انداختن و زمان دادن ( نگا : انعام‌ / 128 ، آل‌عمران‌ / 145 ) . معني ديگر آيه : براي چه روزي تعيين وقت شده است‌ ؟ اين شيوه ، براي تهديد كردن و بيم دادن است .‏

سوره مرسلات آيه 13
‏متن آيه : ‏
‏ لِيَوْمِ الْفَصْلِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏براي روز قضاوت ( در ميان مردم ) و جدائي انداختن ( ميان حق و باطل ، و صفوف مؤمنان از صفوف كافران ، و نيكوكاران از بدكاران ، و بالاخره بهشتيان از دوزخيان ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْفَصْلِ » : قضاوت و داوري . جدائي انداختن . همه سوگندهاي پيشين براي بيان واقعيّت روزي است كه تلاشها و كوششها ، سزا و جزا داده مي‌شود ، و ميان همگان داوري مي‌گردد و حق و باطل آشكارا جلوه‌گر مي‌آيد .‏

سوره مرسلات آيه 14
‏متن آيه : ‏
‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏تو چه مي‌داني روز داوري و جدائي چيست‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَآ أَدْرَاكَ » : ( نگا : حاقّه‌ / 3 ، مدّثّر / 27 ) . مراد بيان عظمت روز قيامت است .‏

سوره مرسلات آيه 15
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب‌كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏« وَيْلٌ » : هلاك و نابودي . واي ! واويلا ! اين آيه جواب شرط ( اِذا ) در آيات 8 و 9 و 10 و 11 است ( نگا : التفسير القرآني للقرآن ) .‏

سوره مرسلات آيه 16
‏متن آيه : ‏
‏ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا ما پيشينيان ( تكذيب‌كننده ) را نابود نساخته‌ايم‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« الأوَّلِينَ » : پيشينيان . همچون قوم نوح و عاد و ثمود .‏

سوره مرسلات آيه 17
‏متن آيه : ‏
‏ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏سپس پسينيان را به دنبالشان روانه نكرده‌ايم‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« الآخِرِينَ » : پسينيان . متأخّرين . همچون قوم لوط و شعيب و موسي .‏

سوره مرسلات آيه 18
‏متن آيه : ‏
‏ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ما با گناهكاران چنين رفتار مي‌كنيم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كَذلِكَ نَفْعَلُ . . . » : اين آيه ، در حقيقت بيانگر اين واقعيّت است كه عذابهاي الهي دامنگير آيندگان بزهكار ، همسان گذشتگان گناهكار مي‌گردد .‏

سوره مرسلات آيه 19
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب‌كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَوْمَئِذٍ » : مراد روز رستاخيز است و تكرار براي تأكيد مطلب است .‏

سوره مرسلات آيه 20
‏متن آيه : ‏
‏ أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاء مَّهِينٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا ما شما را از آب حقير و ناچيزي ( به نام مني ) نيافريده‌ايم‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَهِينٍ » : خوار و سبك . حقير و ناچيز . البتّه چنين ناچيزي و حقارتي از ديدگاه ظاهري مردمان است ، امّا از نظر علمي ، اعجوبه زمان است ( نگا : سجده‌ / 8 ) .‏

سوره مرسلات آيه 21
‏متن آيه : ‏
‏ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و آن را در جايگاهي استوار قرار داده‌ايم ( كه رحم مادر است و آن اندازه مناسب و جالب و عجيب است كه هر انساني را در شگفتي فرو مي‌برد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَكِينٍ » : محكم و استوار ( نگا : مؤمنون‌ / 13 ) .‏

سوره مرسلات آيه 22
‏متن آيه : ‏
‏ إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏تا مدّت زماني مشخّص ( كه دوران ماندگاري جنين در شكم پايان مي‌گيرد ، و روز ولادت فرا مي‌رسد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« قَدَرٍ » : مقدار . مدّت زمان معيّن ( نگا : حجر / 21 ، مؤمنون‌ / 18 ، شوري‌ / 27 ، زخرف‌ / 11 ) .‏

سوره مرسلات آيه 23
‏متن آيه : ‏
‏ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ما توانائي ( اين كار را ) داشته‌ايم ( كه از نطفه ناچيز و حقيري چنان انسان شريف و كاملي بسازيم ) و ما بهترين توانا بوده و هستيم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« قَدَّرْنَا » : قدرت داشته‌ايم . اندازه‌گيري كرده‌ايم . « قَادِرُونَ » : اندازه‌گيران . توانايان . معني ديگر آيه : ما اندازه‌گيري كرده‌ايم و بهترين اندازه‌گير بوده‌ايم ( نگا : المصحف‌الميسّر ، تفسير كبير ، روح‌البيان ، روح‌المعاني ) .‏

سوره مرسلات آيه 24
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب‌كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره مرسلات آيه 25
‏متن آيه : ‏
‏ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا ما زمين را گردآورنده ( مردمان در حال حيات بر روي خود ، و در حال ممات در دل خود ) نساخته‌ايم‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« كِفَاتاً » : مصدر است و به معني گردآوري . در اينجا در معني اسم فاعل به كار برده شده است و به معني جمع‌كننده و گردآورنده است . يا اين كه اسم مكان است و به معني جايگاه و محلّ گردهمآئي .‏

سوره مرسلات آيه 26
‏متن آيه : ‏
‏ أَحْيَاء وَأَمْوَاتاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏هم در حال حيات و هم در حال ممات‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَحْيَآءً » : اگر ( كِفَاتاً ) مصدر ، يا جمع ( كافِت ) و اسم فاعل باشد ، مفعولٌ‌به آنها است . اگر اسم مكان باشد ، باز هم مفعولٌ‌به است ، ولي براي فعل محذوف ( تَكْفِتُ ) . يا حال ضمير محذوف ( كُم ) است ، و اصل آن چنين است : تَكْفِتُكُمْ أَحْيَآءً وَ أَمْوَاتاً .‏

سوره مرسلات آيه 27
‏متن آيه : ‏
‏ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاء فُرَاتاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و در آن كوههاي استوار و بلند پديد نياورده‌ايم ، و از آب گوارا به شما ننوشانده‌ايم‌ ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« شَامِخَاتٍ » : جمع شامخ ، بلند و سربه فلك كشيده . « فُرَاتاً » : گوارا . بسيار خوشمزه ( نگا : فرقان‌ / 53 ، فاطر / 12 ) .‏

سوره مرسلات آيه 28
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره مرسلات آيه 29
‏متن آيه : ‏
‏ انطَلِقُوا إِلَى مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( بدانان گفته مي‌شود : ) به سوي همان چيزي رهسپار شويد كه پيوسته دروغش مي‌شمرديد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إنطَلِقُوا » : رهسپار شويد . روان شويد . « مَا » : مراد دوزخ است .‏

سوره مرسلات آيه 30
‏متن آيه : ‏
‏ انطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏برويد به سوي سايه سه شاخه ( دودهاي خفقان بار آتش ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« ظِلٍّ » : سايه . مراد دود سياه و پرحرارتي است كه از دوزخ برمي‌خيزد . به عنوان ريشخند ، سايه ناميده شده است . « شُعَبٍ » : جمع شُعْبَة ، شاخه . « ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ » : داراي سه شاخه ، شاخه‌اي از بالاي سر ، و شاخه‌اي از طرف راست ، و شاخه‌اي از طرف چپ . به اين ترتيب ، اين دود غليظ مرگبار ، آنان را از هر سو احاطه مي‌كند و در كام خود فرو مي‌برد .‏

سوره مرسلات آيه 31
‏متن آيه : ‏
‏ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏نه سايه‌دار خنك و آسايش‌بخشي است ، و نه از سوزندگي شعله‌هاي آتش جلوگيري مي‌كند . ( چرا كه خود برخاسته از آتش است ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« ظَلِيلٍ » : سايه‌دار . سايه گستر . مراد سايه‌اي است كه آرام‌بخش و خنك باشد و واقعاً سايه به حساب بيايد .‏

سوره مرسلات آيه 32
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آتشي كه ( چنين دود مرگباري از آن برمي‌خيزد ) آتشپاره‌هائي از خود بيرون مي‌دهد كه انگار كوشك ( بزرگ و برافراشته‌اي ) هستند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِنَّهَا » : آن آتش . « شَرَرٍ » : جمع شَرَرَة و شَرارَة ، زبانه‌ها آتشپاره‌ها . جرقّه‌ها . « الْقَصْرِ » : كوشك . كاخ .‏

سوره مرسلات آيه 33
‏متن آيه : ‏
‏ كَأَنَّهُ جِمَالَتٌ صُفْرٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آتشپاره‌هائي كه انگار ( از لحاظ رنگ و حركت و سرعت ) شتران زردي هستند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كَأَنَّهُ » : ضمير ( هُ ) به لفظ ( شَرَر ) برمي‌گردد . « جِمَالَةٌ‌ » : جمع جَمَل ، شتران . « صُفْرٌ » : جمع اصفر ، زرد رنگ . عربها اين واژه را درباره شتراني به كار مي‌برند كه رنگ آنها زردِ آميزه سياه باشد ( نگا : المصحف‌المفسّر ) .‏

سوره مرسلات آيه 34
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب‌كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره مرسلات آيه 35
‏متن آيه : ‏
‏ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏امروز ، روزي است كه ( تكذيب‌كنندگان آيات الهي ، دم نمي‌زنند و ) سخن نمي‌گويند ( چرا كه خداوند بر دهانشان مهر سكوت مي‌نهد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَوْمُ » : خبر ( هذا ) است و به جمله ( لا يَنطِقُونَ ) اضافه شده است . سخن نمي‌گويند . قيامت طولاني است و داراي موضعها و موقعيّتهاي گوناگوني است . كافران بعد از دفاع از خود ( نگا : نحل‌ / 111 ) و معذرت‌خواهيها ( نگا : احزاب‌ / 67 ) و سرانجام انكار كفر و بي‌ديني خويش ( نگا : انعام‌ / 23 ) بر دهانشان مهر سكوت زده مي‌شود ( نگا : يس‌ / 65 ) و خداوند براي گواهي بر اعمال و افعالشان ساير اندامها را به گفتار در مي‌آورد ( نگا : نور / 24 ) و ديگر بديشان اجازه سخن گفتن داده نمي‌شود .‏

سوره مرسلات آيه 36
‏متن آيه : ‏
‏ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و بديشان اجازه داده نمي‌شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهي بكنند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لا يُؤْذَنُ لَهُمْ » : اين عدم اجازه ، به دنبال ثبوت جرائم است . وقتي است كه كار به جائي رسيده است كه حق دفاع از ايشان سلب مي‌گردد .‏

سوره مرسلات آيه 37
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب‌كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره مرسلات آيه 38
‏متن آيه : ‏
‏ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( بديشان گفته مي‌شود : ) امروز ، روز داوري ( در ميان مردم ) و جداسازي ( مؤمنان از كافران و حق از باطل و بالاخره بهشتيان از دوزخيان ) است ، شما را با همه پيشينيان گرد آورده‌ايم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْفَصْلِ » : داوري . جداسازي ( نگا : صافّات‌ / 21 ، دخان‌ / 40 ، مرسلات‌ / 13 و 14 ) . « الأوَّلِينَ » : پيشينيان . مفعول معه است و يا عطف است بر ضمير ( كُمْ ) .‏

سوره مرسلات آيه 39
‏متن آيه : ‏
‏ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏اكنون اگر حيله و چاره‌اي ( براي گريز از چنگال عقاب و عذاب من ) داريد ، نسبت به من انجام دهيد ( و با هر طرح و نقشه‌اي كه مي‌توانيد خويشتن را از دست من برهانيد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كَيْدٌ » : نيرنگ . چاره‌جوئي . حيله نجات و رهائي . « فَكِيدُونِ » : براي رهائي از عقاب و عذاب من چاره‌جوئي كنيد . در برابر من حيله نجات به كار بريد ( نگا : اعراف‌ / 195 ) .‏

سوره مرسلات آيه 40
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب‌كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره مرسلات آيه 41
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏پرهيزگاران در زير سايه‌ها و در كنار چشمه‌سارانند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« ظِلالٍ » : جمع ظِلّ ، سايه‌ها . « عُيُونٍ » : جمع عَيْن ، چشمه‌ها .‏

سوره مرسلات آيه 42
‏متن آيه : ‏
‏ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و در ميان ميوه‌هائي كه بخواهند و آرزو كنند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَوَاكِهَ » : جمع فاكِهَة ، ميوه‌ها . « يَشْتَهُونَ » : دو معني دارد : الف - هرگونه ميوه‌اي كه مي‌خواهند . ب - ميوه‌هائي كه خوشمزه و مورد پسند است و با اشتهاء كامل مي‌خورند .‏

سوره مرسلات آيه 43
‏متن آيه : ‏
‏ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در برابر كارهائي كه مي‌كرده‌ايد ، خوش بخوريد و خوش بنوشيد ، گوارا باد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« هَنِيئاً » : ( نگا : نساء / 4 ، طور / 19 ، حاقّه‌ / 24 ) .‏

سوره مرسلات آيه 44
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ما اين گونه به نيكوكاران پاداش مي‌دهيم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِنَّا كَذلِكَ . . . » : در اين آيه و بسياري از آيه‌هاي ديگر ، روي اين مطلب تكيه شده است كه نعمتهاي الهي تنها به نيكوكاران داده مي‌شود ؛ نه به مدّعيان دروغين ايمان .‏

سوره مرسلات آيه 45
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب‌كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره مرسلات آيه 46
‏متن آيه : ‏
‏ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( در اين چند روز كوتاه دنيا ) كمي بخوريد و چندي لذّت ببريد ( ولي بدانيد كه عذاب الهي در انتظار شما است ، چرا كه ) شما گناهكاريد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« قَلِيلاً » : روزگار اندكي . ظرف است . مراد مدّت كوتاه عمر انسان ، يا روزگار اندك جهان در برابر دنياي جاويدان آخرت است .‏

سوره مرسلات آيه 47
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب‌كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره مرسلات آيه 48
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( چنان از باده غرور سرمست هستند كه ) وقتي بدانان گفته مي‌شود : ( در برابر اوامر و نواهي الهي ) خضوع كنيد و كرنش ببريد خضوع نمي‌كنند و كرنش نمي‌برند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« إرْكَعُوا » : ركوع ببريد . مراد از ركوع ، خضوع در برابر قوانين و مقرّرات الهي است‌ ؛ نه فقط ركوع نماز ( نگا : بقره‌ / 43 ، مائده‌ / 55 ) . خلاصه مراد اطاعت و فرمانبرداري از خدا است ( نگا : روح‌المعاني ) . برخي هم آن را به معني ( نماز بگزاريد ) دانسته‌اند ( نگا : زادالّمسير ) .‏

سوره مرسلات آيه 49
‏متن آيه : ‏
‏ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏در آن روز ، واي به حال تكذيب كنندگان !‏

‏توضيحات : ‏
‏. . .‏

سوره مرسلات آيه 50
‏متن آيه : ‏
‏ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( اگر به اين قرآن كه دلائل صدق و نشانه‌هاي حقّانيّت آن در تمام آيات و تعبيراتش آشكار است ، ايمان نياورند ) پس به كدام سخن ديگر - غير از قرآن‌ - ايمان مي‌آورند ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« بَعْدَهُ » : جداي از قرآن . غير از قرآن .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها