تفسير نور:
سوره طور آيه 1
‏متن آيه : ‏
‏ وَالطُّورِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏سوگند به كوه طور ! ( كه موسي بالاي آن با خدا به گفتگو و مناجات پرداخته است ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الطُّورِ » : اسم خاص كوهي در سرزمين سينا است ! ( نگا : مؤمنون‌ / 20 ، تين‌ / 2 ) .‏

سوره طور آيه 2
‏متن آيه : ‏
‏ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و قسم به كتاب نوشته شده ( آسماني ! كه براي رهنمود انسانها به كره زمين فرستاده شده است ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كِتَابٍ » : جنس كتاب مراد است و منظور همه كتابهاي آسماني است . قرآن . اين نظريه به دو دليل مقبول است : الف - قرآن ، چكيده و هماهنگ با مقاصد اصلي همه كتابهاي آسماني است ( نگا : بقره‌ / 41 و 91 و 97 ، آل‌عمران‌ / 3 و 50 ، مائده‌ / 46 و 48 ) ب - در موارد ديگري خداوند به قرآن قسم ياد كرده است ( نگا : يس‌ / 2 ، ص‌ / 1 ، زخرف‌ / 2 ، دخان‌ / 2 ) . « مَسْطُورٍ » : نگارش يافته . نوشته شده . ( نگا : اسراء / 58 ، احزاب‌ / 6 ) . لوح محفوظ . تورات ( نگا : اعراف‌ / 145 ) .‏

سوره طور آيه 3
‏متن آيه : ‏
‏ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( كتابي كه نوشته شده است ) در صفحاتي و ( ميان جهانيان ) پخش گرديده است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« رَقٍّ » : صفحه . اسم جنس جمعي و مراد صفحات يا الواح است . « مَنشُورٍ » : پخش شده . گشوده و باز .‏

سوره طور آيه 4
‏متن آيه : ‏
‏ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و قسم به خانه آبادان ( كعبه ! كه دائماً از زائران موج مي‌زند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ » : كعبه مشرفه كه در مكه است . بيت‌المعمور كه در آسمان است و دائماً فرشتگان در آن گروه گروه به تقديس و تسبيح خدا مشغولند .‏

سوره طور آيه 5
‏متن آيه : ‏
‏ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به سقف برافراشته ( آسمان ) !‏

‏توضيحات : ‏
‏« السَّقْفِ » : آسمان مراد است ( نگا : انبياء / 32 ) . « الْمَرْفُوعِ » : برافراشته . برپاداشته شده . آسمان با داشتن ستارگان فراوان آن چنان بالاي سر ما را پوشانده و زينت داده‌اند ، انگار بام كره زمين بوده و قسمت پائين آن سقف اين بناي آسمان ( نگا : نازعات‌ / 27 و 28 ) . البته بخشي از آسمان ، جو اطراف زمين است كه قشر فشرده‌اي از هوا است كه همچون سقف محكمي اطراف كره زمين را فرا گرفته است و آن را در برابر سنگهاي سرگردان آسماني و اشعه زيانبار كيهاني به خوبي حفظ مي‌كند .‏

سوره طور آيه 6
‏متن آيه : ‏
‏ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و سوگند به درياي سراپا آتش !‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْمَسْجُورِ » : برافروخته . لبريز از شعله و آتش ( نگا : تكوير / 6 ) . منفجر شده . مراد آب درياها در هنگامه وقوع قيامت است كه اتمهاي آبها منفجر مي‌گردد ( نگا : انفطار / 3 ) و مواد مذاب و گداخته‌هاي دروني زمين در آنها روان مي‌شود .‏

سوره طور آيه 7
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏كه قطعاً عذاب پروردگارت واقع مي‌شود ( و كفار را در آغوش خود مي‌كشد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِنَّ عَذَابَ . . . » : جواب قسمهاي متعدد پيشين است .‏

سوره طور آيه 8
‏متن آيه : ‏
‏ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و هيچ كس و هيچ چيزي نمي‌تواند از وقوع آن جلوگيري كند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« دَافِعٍ » : دفع‌كننده . بازدارنده .‏

سوره طور آيه 9
‏متن آيه : ‏
‏ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاء مَوْراً ‏

‏ترجمه : ‏
‏روزي ( اين عذاب الهي رخ مي‌دهد كه ) آسمان سخت به تكان و جنبش مي‌افتد و تند درهم مي‌لولد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَوْراً » : حركت و اضطراب . رفت و برگشت . موج زدن و چرخيدن . درهم لوليدن و حركت مارپيچي پيدا كردن .‏

سوره طور آيه 10
‏متن آيه : ‏
‏ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْراً ‏

‏ترجمه : ‏
‏و كوهها ( از جا كنده مي‌شوند و ) به شتاب روان مي‌گردند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« سَيْراً » : حركت كردن . روان شدن .‏

سوره طور آيه 11
‏متن آيه : ‏
‏ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آن روز ، واي به حال كساني كه ( حق را ) تكذيب كرده‌اند !‏

‏توضيحات : ‏
‏« وَيْلٌ » : ( نگا : بقره . 79 ، ابراهيم‌ / 2 ، مريم‌ / 37 ) .‏

سوره طور آيه 12
‏متن آيه : ‏
‏ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آنان كه سرگرم كارهاي باطل خويشند ( و پيوسته مشغول طعنه زدن به اسلام و قرآن و پيغمبرند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« خَوْضٍ » : فرو رفتن به كارهاي بيهوده و كودكانه ( نگا : توبه‌ / 65 و 69 ، انعام‌ / 68 و 91 ) .‏

سوره طور آيه 13
‏متن آيه : ‏
‏ يَوْمَ يُدَعُّونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعّاً ‏

‏ترجمه : ‏
‏روزي آنان را با زور به ميان آتش دوزخ مي‌اندازند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يُدَعُّونَ » : با قهر و زور پرت مي‌گردند و انداخته مي‌شوند . « دَعّاً » : با خشونت فرو انداختن . به شدت پرت كردن و راندن ( نگا : ماعون‌ / 2 ) . « يُدَعُّونَ إِلَي النَّارِ » : با خشونت به آتش انداخته مي‌شوند ( نگا : نمل‌ / 90 ) . با خشونت به سوي آتش رانده مي‌شوند ( نگا : زمر / 71 ، مريم‌ / 86 ) .‏

سوره طور آيه 14
‏متن آيه : ‏
‏ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( در اين وقت فرشتگان بديشان مي‌گويند : ) اين همان آتشي است كه آن را دروغ مي‌پنداشتيد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« هذِهِ النَّارُ . . . » : ( نگا : سجده‌ / 20 ، سبأ / 42 ) .‏

سوره طور آيه 15
‏متن آيه : ‏
‏ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا اين جادو است‌ ؟ يا اين كه شما نمي‌بينيد ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَفَسِحْرٌ هذا . . . » : كافران پيوسته كارهاي انبياء را سحر مي‌ناميدند ( نگا : مائده‌ / 110 ، يونس‌ / 76 ، هود / 7 ) . لذا روز قيامت به عنوان سرزنش هنگامي كه آتش را مي‌بينند و يا به درون آن انداخته مي‌شوند ، بديشان مي‌گويند : اين هم سحر و جادو است ! « أَمْ أَنتُمْ لا تُبْصِرُونَ » : اين بخش هم جنبه سرزنش دارد . كافران در دنيا مي‌گفتند : پيغمبران جادوگرند و بر چشمان ما پرده مي‌افكنند ، و . . . ( نگا : اعراف‌ / 132 ) در قيامت بديشان گفته مي‌شود : آيا اين عذاب سحر است‌ ؟ آيا پرده بر چشمان شما افكنده‌اند ؟‏

سوره طور آيه 16
‏متن آيه : ‏
‏ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاء عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏به آتش وارد شويد و بدان بسوزيد ، چه شكيبائي هم كنيد و چه بيتابي ، به حال شما تفاوتي نمي‌كند . چرا كه تنها برابر كارهائي كه خودتان كرده‌ايد كيفر داده مي‌شويد .‏

‏توضيحات : ‏
‏« إِصْلَوْهَا » : داخل آتش شويد و بدان بسوزيد و حرارت آن را بچشيد ( نساء / 115 و 30 و 56 ، صافات‌ / 163 ، ص 59 ) .‏

سوره طور آيه 17
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏اما پرهيزگاران در ميان باغهاي بهشت و نعمتهاي فراوان جاي دارند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« جَنَّاتٍ وَ نَعِيمٍ » : تنوين اين واژه‌ها بيانگر كثرت و عظمت است .‏

سوره طور آيه 18
‏متن آيه : ‏
‏ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و در برابر چيرهائي كه خدا بديشان داده است شاد و خوشحالند ، و ( نعمت بزرگتر از اين ، اين كه ) خداي ايشان ، آنان را از عذاب دوزخ محفوظ و مصون داشته است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَاكِهِينَ » : افراد شاد و مسرور ( نگا : يس‌ / 55 ، دخان‌ / 27 ) .‏

سوره طور آيه 19
‏متن آيه : ‏
‏ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏به پاداش كارهائي كه كرده‌ايد بخوريد و بياشاميد ، نوش و گوارايتان باد !‏

‏توضيحات : ‏
‏« هَنِيئاً » : گوارا و بي‌دردسر . مفعول مطلق يا صفت مصدر محذوفي است ( نگا : نساء / 4 ) .‏

سوره طور آيه 20
‏متن آيه : ‏
‏ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَّصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏اين در حالي است كه بر تختهاي رديف و كنار هم چيده تكيه زده‌اند ، و زنان سياه چشم و درشت چشم زيباي بهشتي را همسرشان نموده‌ايم ( و در كنارشان قرار داده‌ايم ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« سُرُرٍ » : جمع سَرير ، تختها ( نگا : حجر / 47 ، صافات‌ / 44 ) . « مَصْفُوفَةٍ » : رديف و كنار هم چيده شده . رده نهاده . « حُورٍ عِينٍ » : ( نگا : دخان‌ / 54 ) . از اين آيه و آيات ديگر قرآن برمي‌آيد كه تختها گرداگرد مجلس بزم و مقابل يكديگر نهاده شده‌اند ، تا مجلس انس هر چه باشكوه‌تر باشد .‏

سوره طور آيه 21
‏متن آيه : ‏
‏ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏كساني كه خودشان ايمان آورده‌اند و فرزندانشان از ايشان در ايمان آوردن پيروي كرده‌اند ، ( در بهشت ) فرزندانشان را بديشان ملحق مي‌گردانيم ( تا زادگان دلبند خود را در كنار خود ببينند و از انس با آنان لذت بيشتر ببرند ) بي‌آنكه ما اصلاً از عمل آن كسان چيزي بكاهيم ( و از اندوخته پدران و مادران چيزي برداريم و به فرزندانشان بدهيم ، و يا بدين وسيله بر حسنات فرزندان بيفزائيم و يا گناهانشان را از اين راه بزدائيم ) . چرا كه هر كس در گرو كارهائي است كه كرده است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَآ أَلَتْنَاهُمْ » : از كارهايشان نكاسته‌ايم . فعل مهموز الفاء أَلَتَ ، يَأْلِتُ ، بر وزن ضَرَبَ يَضْرِبُ ، با فعل اجوف يائي لاتَ ، يَليتُ ، در معني يكسان است ( نگا : حجرات‌ / 14 ) . « مَآ أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْئاً » : از پاداش كارهاي پدران اصلاً چيزي نمي‌كاهيم . مراد اين است كه ترفيع منزلت فرزندان باعث تنزل مقام پدران نبوده ، و بلكه مراد اعطاء نعمت انس و تشكيل مجمع دلهاي عاشقان يزدان است . « رَهِينٌ » : گروگان .‏

سوره طور آيه 22
‏متن آيه : ‏
‏ وَأَمْدَدْنَاهُم بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏پيوسته هر گونه ميوه‌اي و گوشتي را كه بخواهند در اختيارشان مي‌گذاريم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَمْدَدْنَاهُمْ » : ياريشان مي‌دهيم . بديشان مي‌دهيم ( نگا : مؤمنون‌ / 55 ، نمل‌ / 36 ) .‏

سوره طور آيه 23
‏متن آيه : ‏
‏ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْساً لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آنان در آنجا جامهاي ( شراب طهور ) را كه نه بيهوده‌گوئي و ياوه‌سرائي در آن است و نه با گناه همراه است ، از دست يكديگر مي‌گيرند ( و سر مي‌كشند و خوش مي‌شوند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يَتَنَازَعُونَ » : مشتاقانه از دست يكديگر مي‌ربايند و مي‌گيرند . « لَغْوٌ » : ياوه‌سرائي . بيهوده‌گوئي . « تَأْثِيمٌ » : گناه‌ورزي . بزهكاري . يعني شراب آخرت ، نه موجب ياوه‌سرائي و پريشان گوئي مي‌شود ، و نه موجب گناه مي‌گردد ، و نه كار مستان به كتك و كتك‌كاري مي‌كشد .‏

سوره طور آيه 24
‏متن آيه : ‏
‏ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏پيوسته در گرداگرد آنان نوجوانان ايشان ( براي خدمتگزاريشان ) در چرخش و گردشند . انگار آنان ( در صفا و پاكي ) مرواريدهاي پنهان ( در صدف ) هستند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« غِلْمَانٌ » : جمع غُلام ، پسران نوجوان . مراد خدمتكاران و كارگزاران است . « لُؤْلُؤٌ » : مرواريد . « مَكْنُونٌ » : پنهان در صدف . مرواريد در درون صدف به قدري تازه و شفاف و زيبا است كه حد ندارد ( نگا : واقعه‌ / 23 ) .‏

سوره طور آيه 25
‏متن آيه : ‏
‏ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏پرسش‌كنان روي به همديگر مي‌كنند ( و هر يك از آنان از نعمتها و خوشيهاي بهشت و الطاف بيكران يزدان با ديگري سخن مي‌گويد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَقْبَلَ » : رو كرد . « يَتَسَآءَلُونَ » : از همديگر مي‌پرسند . مراد صحبت آنان از گذشته خود در دنيا ، و تعريف وضع خوش فعلي است .‏

سوره طور آيه 26
‏متن آيه : ‏
‏ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏مي‌گويند : ما پيش از اين ( در دنيا ) در ميان خانواده و فرزندانمان بيمناك ( از خشم خدا و حساب و كتاب و جزا و سزاي قيامت ) بوديم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فِي أَهْلِنَا » : در ميان اهل و خانواده خود . همراه با فرزندان و خانواده خود . « مُشْفِقِينَ » : جمع مُشْفِق ، ترسان و هراسان . بيمناك . مراد بيمناك از بازخواست الهي در پايان عمر ، و پي‌آمد اخروي است .‏

سوره طور آيه 27
‏متن آيه : ‏
‏ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏سرانجام خداوند در حق ما لطف و مرحمت فرمود ، و از عذاب سراپا شعله دوزخ ما را بدور داشت .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَنَّ » : منت نهاد . منت بر دو قسم است : الف - مذموم ب - مقبول . قسمت اخير كه مراد آيه هم همين است ، به معني لطف و مرحمت و خوبي و نيكي است . « السَّمُومِ » : شعله آتش بدون دود ( نگا : المصحف الميسر ) . آتشي كه از سوراخهاي بدن بگذرد ( نگا : روح‌المعاني ) . باد گرم و سوزان ( نگا : مجمع البيان الحديث ، فرهنگ لغات قرآن قريب ) .‏

سوره طور آيه 28
‏متن آيه : ‏
‏ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏ما پيش از اين ( در جهان ، تنها ) او را به فرياد مي‌خوانديم و فقط وي را پرستش مي‌كرديم . واقعاً او نيكوكار و مهربان است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« نَدْعُوهُ » : بفريادش مي‌خوانديم . او را مي‌پرستيديم . « الْبَرُّ » : نيكوكار ( نگا : روح‌المعاني ) .‏

سوره طور آيه 29
‏متن آيه : ‏
‏ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏( مردمان را به قرآن ) پند و اندرز بده ، تو در پرتو لطف و مرحمت پروردگارت نه غيبگوئي و نه ديوانه .‏

‏توضيحات : ‏
‏« ذَكِّرْ » : پند بده . موعظه كن . « بِنِعْمَةِ » : در پرتو نعمت . به بركت مرحمت . « كَاهِنٍ » : غيبگو . كسي كه ادعاي علم غيب مي‌كند . كسي كه خبر از اسرار غيبي مي‌دهد و مدعي است كه با جنيان و پريان ارتباط دارد و اخبار غيبي را از ايشان مي‌گيرد .‏

سوره طور آيه 30
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا آنان مي‌گويند كه او شاعر است ( و بگذاريد تا زنده است اشعار خود را بسرايد و دل مردماني را بربايد ) و ما در انتظار مرگ او هستيم ( تا دفتر اشعار و طومار عمرش را درهم پيچد و ما را از دست او راحت سازد ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« شَاعِرٌ » : چامه‌سرا . خبر مبتداي محذوف است و تقدير چنين است : هُوَ شَاعِرٌ . « نَتَرَبَّصُ » : انتظار مي‌كشيم . منتظر هستيم . « رَيْبَ » : شك و گمان . مشكوك . در اينجا مراد نزول و تغييرات است . « الْمَنُونِ » : مرگ . از نظر لغوي ، به معني قطع كننده است . مرگ هم رشته عمر را قطع مي‌كند . « رَيْبَ الْمَنُونِ » : گمان مرگ . مرگ مشكوك . با توجه به معني اخير ، اضافه صفت به موصوف خود است . يعني مرگي كه وقت فرا رسيدنش مورد گمان است و معلوم نيست .‏

سوره طور آيه 31
‏متن آيه : ‏
‏ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏بگو : شما در انتظار ( پندارهاي خامتان ) باشيد ، و من هم با شما در انتظار ( عاقبت نيك خود و سرانجام بد شما ) هستم .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْمُتَرَبِّصِينَ » : انتظار كشندگان .‏

سوره طور آيه 32
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا خردهايشان ايشان را به اين ( سخنان متناقض ) دستور مي‌دهد ؟ يا اين كه اصلاً مردمان طغيانگر و سركشي هستند ( و سرپيچي از فرمان حق ، سرشت و خصيصه آنان شده است‌ ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أحْلام‌ » : جمع حِلْم ، خردها و عقلها . « هذا » : اين سخنان متناقض . يعني گاهي پيغمبر را شاعر ، گاهي مجنون ، زماني كاهن ، و غيره مي‌نامند . در صورتي كه كاهن و شاعر ، خردمند هستند ، و مجنون ، ديوانه و بي‌خرد است .‏

سوره طور آيه 33
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا مي‌گويند : ( محمد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است و ) آن را فراهم آورده است‌ ؟ ! بلكه ايشان اصلاً ايمان ندارند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« تَقَوَّلَهُ » : آن را از پيش خود ساخته است و به دروغ به خدا نسبت داده است ( نگا : حاقه‌ / 44 ) .‏

سوره طور آيه 34
‏متن آيه : ‏
‏ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏اگر راست مي‌گويند ( كه محمد خودش قرآن را از پيش خود ساخته است ) سخني همچون آن را بياورند و ارائه دهند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ . . . » : ( نگا : بقره‌ / 23 ، يونس‌ / 38 ، هود / 13 ، اسراء / 88 ) .‏

سوره طور آيه 35
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا ايشان ( همين جوري از عدم سر بر آورده‌اند و ) بدون هيچ گونه خالقي آفريده شده‌اند ؟ و يا اين كه ( خودشان خويشتن را آفريده‌اند و ) خودشان آفريدگارند ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ » : بدون هيچ چيزي و هيچ آفريدگاري . يعني بدون علت به وجود آمده‌اند . « أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ » : يعني خودشان آفريدگار ، و علت خويشتن هستند .‏

سوره طور آيه 36
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏يا اين كه آنان آسمانها و زمين را آفريده‌اند ؟ ! بلكه ايشان طالب يقين نيستند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لا يُوقِنُونَ » : به يقين و باور نرسيده‌اند و هنوز سرگشته‌اند . جويا و خواستار يقين نيستند و در پي ايمان به وحدانيت خدا نمي‌باشند .‏

سوره طور آيه 37
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا گنجينه‌هاي پروردگارت نزد ايشان و در اختيار آنان است ( تا هر گونه كه بخواهند قضاوت كنند و نبوت را به اين بدهند و به آن ندهند ؟ ) يا اين كه ايشان ( بر همه چيز جهان ) سيطره دارند ( و ارباب و فرمانده كل كائنات هستند ؟ ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« الْمُصَيْطِرُونَ » : جمع مُصَيْطِر ، مسلط و توانا . غالب و چيره . مُصَيْطِر و مُسَيْطِر يكي است ( نگا : غاشيه‌ / 22 ) . علت تبديل ( س ) به ( ص ) به سبب حرف استعلاء ( ط ) است .‏

سوره طور آيه 38
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا نردباني دارند و بالاي آن ( مي‌روند و در آسمانها ، به عالم ملكوت ) گوش فرا مي‌دارند ( و اسرار وحي را مي‌شنوند ؟ ) . گوش فرا دهنده ايشان دليل روشني بياورد و ارائه دهد ( و اين ادعاي خود را ثابت كند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« سُلَّمٌ » : نردبان . « سُلْطَانٍ مُّبِينٍ » : دليل و برهان روشن . دليل و برهان بيانگر .‏

سوره طور آيه 39
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آيا دختران ، سهم خدايند ، و پسران ، سهم شما ؟ !‏

‏توضيحات : ‏
‏« لَهُ الْبَنَاتُ » : دختر و پسر از نظر ارزش انساني با هم تفاوتي ندارند ، و تعبير آيه ، در حقيقت از قبيل استدلال به عقيده باطل طرف مخالف بر ضد خود او است . و آن اين كه عربها به شدت از دختر بيزار بودند ، و با وجود اين زادگان خدا را دختر مي‌دانستند ( نگا : نحل‌ / 57 ، زخرف‌ / 17 ، صافات‌ / 149 ) .‏

سوره طور آيه 40
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْراً فَهُم مِّن مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏يا اين كه تو از آنان اجر و پاداشي ( در مقابل ابلاغ رسالت خود بديشان ) ميخواهي ، و همچون بار گراني بر دوش آنان سنگيني مي‌كند ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« مَغْرَمٍ » : غرامت . زيان . تاوان . خسارت ( نگا : توبه‌ / 98 ) . مصدر ميمي است . « مُثْقَلُونَ » : سنگين باران . بار گرانان . از مصدر ( إثقال ) به معني تحميل مشقت و بار گران است .‏

سوره طور آيه 41
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏يا اين كه نزد ايشان ، علم غيبيّات و اسرار نهان ( جهان و ملكوت يزدان ) است و از روي آن ( براي مردم هر چه بخواهند ) مي‌نويسند ؟‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ ؟ » : آيا آنان غيب مي‌دانند ؟ آيا دانش اسرار نهان و علم غيب در پيش آنان است‌ ؟‏

سوره طور آيه 42
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْداً فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏يا اين كه مي‌خواهند نيرنگ بزنند ( و طرحهاي شيطاني بريزند و حيله‌گري كنند ، تا پيغمبر را از ميان بردارند ، يا با آئين او مقابله كنند . بايد بدانند كه ) كفار به حيلت خود گرفتار مي‌آيند ( و توطئه‌هاي ايشان سرانجام بر ضد خودشان تمام مي‌شود و جملگي ايشان محكوم نقشه‌هاي الهي هستند ) .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كَيْداً » : نيرنگ . حيله‌گري . توطئه . نقشه سوء ( نگا : آل‌عمران‌ / 54 ) . « الْمَكِيدُونَ » : گرفتاران نيرنگ . شكست خوردگان توطئه ( نگا : فاطر / 43 ، انفال‌ / 30 ) .‏

سوره طور آيه 43
‏متن آيه : ‏
‏ أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏يا اين كه ( آنان خيال مي‌كنند كه ) معبودي ( و حامي و ياوري ) جز خدا دارند ؟ خدا پاك و منزه از چيزهائي است كه انبازش مي‌دانند و مي‌خوانند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« أَمْ لَهُمْ إِلهٌ . . . » : ( نگا : حجر / 96 ) .‏

سوره طور آيه 44
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِن يَرَوْا كِسْفاً مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ‏

‏ترجمه : ‏
‏اگر بنگرند كه قطعه‌اي از آسمان فرو مي‌افتد ، مي‌گويند : ابر متراكمي است .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كِسْفاً » : پاره . تكه . قطعه . « مَرْكُومٌ » : متراكم . « إِن يَرَوْا كِسْفاً » : مراد اين است كه مشركان و منكران لجوج ، آن چنان در عناد و دشمني با پيغمبر و اسلام ، پافشاري مي‌كنند كه اگر عذابي را كه تمسخركنان از پيغمبر خواسته بودند ( نگا : اسراء / 92 ) با چشم سر نزول آن را بالاي سر خود ببينند ، قبول نمي‌كنند و چيز ديگري قلمداد مي‌نمايند ( نگا : حجر / 14 و 15 ، احقاف‌ / 24 ) .‏

سوره طور آيه 45
‏متن آيه : ‏
‏ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏پس ايشان را به حال خود واگذار ، تا برسند به روزي كه در آن هلاك مي‌گردند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« يُصْعَقُونَ » : نابود گردانده مي‌شوند . هلاك مي‌گردند . مراد فرا رسيدن مرگ ايشان در جنگ يا به هنگام اجل است . از مصدر إصعاق به معني إهلاك است .‏

سوره طور آيه 46
‏متن آيه : ‏
‏ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏آن روزي كه نيرنگها و توطئه‌هايشان سودي به حالشان نخواهد داشت ، و ( از هيچ سوئي ) مدد و ياري نمي‌شوند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« كَيْدُهُمْ » : نيرنگ ايشان . نقشه‌هاي سوء و توطئه‌هاي كثيفشان . حيله‌گريهايشان .‏

سوره طور آيه 47
‏متن آيه : ‏
‏ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ‏

‏ترجمه : ‏
‏براي ستمگران عذابي پيش از آن ( عذاب سرمدي و ابدي ، در همين جهان ) هست ، ولي بيشتر ايشان متوجه نمي‌گردند و نمي‌فهمند .‏

‏توضيحات : ‏
‏« دُونَ ذلِكَ » : قبل از آن ، علاوه از آن . يعني قبل از عذاب آخرت ، عذاب ديگري در همين جهان دارند ، و يا گذشته از عذاب دنيوي ، عذاب اخروي هم دارند .‏

سوره طور آيه 48
‏متن آيه : ‏
‏ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ‏

‏ترجمه : ‏
‏برابر فرمان پروردگارت ، صبر و شكيبائي پيش گير ( و با استقامت و شجاعت ، پيام آسماني را به گوش انسانها برسان و مترس ) كه تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستي . وقتي كه ( سحرگاهان از خواب ) بلند مي‌شوي ، به تسبيح و تقديس و شكر و سپاس پروردگارت بپرداز .‏

‏توضيحات : ‏
‏« لِحُكْمِ رَبِّكَ » : برابر فرمان پروردگارت . در راه ابلاغ فرمان پروردگارت . بر قوانين و مقررات پروردگارت پايدار باش . « بِأَعْيُنِنَا » : زير نظر ما . تحت مراقبت و محافظت ما . « حِينَ تَقُومُ » : وقتي كه سحرگاهان برمي‌خيزي . وقتي كه از جا ، و از مكاني ، و از مجلسي برميخيزي . چرا كه پيغمبر به هنگام برخاستن از هر جائي ، مي‌فرمود : سُبْحانَكَ اللّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ ( نگا : المراغي ، نمونه ) .‏

سوره طور آيه 49
‏متن آيه : ‏
‏ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ‏

‏ترجمه : ‏
‏و در پاره‌اي از شب ، و در وقت ناپديد شدن ستارگان ( به سبب نور خورشيد به هنگام طلوع فجر ) شكر و سپاس و تسبيح و تقديس خداي را بجاي آور .‏

‏توضيحات : ‏
‏« مِنَ الَّيْلِ » : در شب . در پاره‌اي از شب . مراد وقت اداي نماز مغرب و عشاء يا نماز تهجد است . « إِدْبَارَ » : پشت كردن . مراد ناپديد شدن ستارگان است به سبب نور خورشيد . اشاره به وقت نماز صبح است .‏
بازگشت به لیست سوره‌ها