وب سایت تفسیر نور    تلاوت قرآن     جستجو    نظر شما    دانلود    درباره

 

دریافت آیه به آیه قرآن مجید

این فرم برای دریافت آیه ای خاص از قرآن مجید است. به عنوان مثال 2:255 آیة الکرسی است.

دریافت ساده فایل

انتخاب کنید:

پیش نمایش:

دانلود:Verse By Verse Quran MP3 Project

 

وب سایت تفسیر نور    تلاوت قرآن     جستجو    نظر شما    دانلود    درباره